Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare

„Primești 50% reducere la achiziția unui dispozitiv din gama IQOS Iluma”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară „Primești 50% reducere la achiziția unui dispozitiv din gama IQOS Iluma” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de Philip Morris Trading S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, cu punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CIF RO 4888165.

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului (denumit în continuare “Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe perioada de desfăşurare a Campaniei, prin solicitare adresată reprezentantului de vânzări din cadrul Magazinelor Participante, acesta putand fi vizualizat si accesand link-ul https://www.iqos.ro/10-ani-r.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participantilor prin publicarea actului adițional de modificare pe link-ul https://www.iqos.ro/10-ani-r și prin punerea la dispoziție a acestuia în mod gratuit oricărui solicitant prin intermediul reprezentantului de vânzări din cadrul magazinelor participante.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE. MATERIALE PUBLICITARE

Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României pe magazinul online de pe iqos.ro si in Insulele si Magazinele IQOS (link: www.iqos.ro/store/ro/search) si Magazinele Partenere (link:https://www.iqos.ro/10-ani) (denumite ”Magazine Participante”).

La această Campanie publicitară participă dispozitivele de încălzit tutun din gama IQOS ILUMA (IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME, denumite în continuare „Produse Participante”) cu exceptia gamei IQOS ILUMA Neon – editie limitata si IQOS ILUMA Recondiționat, în versiunile disponibile spre comercializare pe iqos.ro și în Magazinele Participante.

Pentru a participa la această Campanie publicitară, un consumator adult trebuie să prezinte personalului de vânzări din Insulele și Magazinele IQOS și Magazinele Partenere materialele publicitare ce constau într-un jeton sau un pliant care vor fi distribuite de către Oganizator atât în Magazinele Participante, cât și în magazinele semnalizate în mod corespunzător la casa de marcat (Materialul Publicitar).

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 10 Iunie 2024 - 28 Iunie 2024, inclusiv, pe iqos.ro si in Magazinele Participante, cu cu respectarea programului de funcţionare al acestora.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la orice considerente faptice de natură a determina participanţii la Campanie să considere continuarea Campaniei ulterior datei de 28 Iunie 2024 (inclusiv), cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui Act Adiţional la prezentul Regulament, adus la cunoştinţa publica prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La această Campanie publicitară pot participa cetăţenii români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data participării la prezenta Campanie publicitară), fumători sau utilizatori de produse care conţin tutun sau nicotină şi care au domiciliul sau reşedinţa în România şi rezidenţii în România care îndeplinesc aceleaşi cerinţe de vârstă şi care au statut de fumători sau utilizatori de produse care conţin tutun sau nicotină.

Suplimentar, pentru a participa la Campania publicitară în magazinul online de pe iqos.ro și în Insulele și Magazinele IQOS, participanții trebuie să aibă cont activ pe website-ul www.iqos.ro care este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L., care poate fi accesat doar de către fumătorii adulți, rezidenți în România.

În înțelesul prezentului regulament, se defineşte ca fiind utilizator cu cont activ pe website-ul www.iqos.ro acel utilizator care întruneşte cumulativ următoarele criterii:

 • A completat formularul de înregistrare a unui cont prin oricare din modalităţile puse la dispoziţie de Organizator;
 • A primit, pe adresa de email completată în cadrul formularului de înregistrare, un e-mail de confirmare a iniţializării contului său;
 • A accesat link-ul din cadrul emailului primit conform detaliilor menţionate anterior şi a finalizat astfel configurarea contului creat;
 • Contul nu a fost ulterior inactivat, blocat sau anonimizat
 • Participanții care își vor crea un cont pe platforma iqos.ro pe perioada de derulare a prezentei Campanii vor fi, de asemenea, eligibili pentru a participa.

Din dorinţa de a nu prejudicia niciun participant care doreşte să participe la prezenta Campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce priveşte corecta participare la Campanie.

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a restricționa participarea la Campanie până la încheierea acestuia.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat avantaje comerciale sub forma de reduceri sau discount-uri necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE ȘI ACORDARE A REDUCERII

A. Participarea la Campanie în magazinul online de pe iqos.ro

Pentru a participa la prezenta Campanie publicitară, Participanţii ce acceseaza iqos.ro trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să achiziţioneze din cadrul iqos.ro oricare dispozitiv din gama IQOS ILUMA marcat cu materialul/inscriptia promotional/a „Reducere -50% la gama IQOS Iluma”;
 2. Un participant poate beneficia de maximum 1 oferta în magazinul online de pe iqos.ro pe perioada de desfăşurare a prezentei Campanii, respectand termenii si conditiile de vanzare de pe iqos.ro.

O zi de Campanie publicitară se defineşte astfel: ziua curentă, de la ora 00:00:00, până la ora 23:59:59 (inclusiv).

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei publicitare după adresa de email aferenta contului înregistrat pe www.iqos.ro.

B. Participarea la Campanie în Insulele și Magazinele IQOS

Pentru a participa la prezenta Campanie publicitară, participanţii care îndeplinesc condițiile de participare, conform Secţiunii 4. Condiţii de participare, pot solicita reprezentantului de vânzări din cadrul Magazinului Participant oferta, astfel:

 1. Să achiziţioneze 1 (un) dispozitiv de încălzit tutunul din gama IQOS ILUMA, din Insulele si Magazinele IQOS (link:www.iqos.ro/store/ro/search), în perioada de desfăşurare a prezentei Campanii.
 2. Să solicite reprezentantului de vânzări din Magazinul Participant de unde achiziționează dispozitivul, înregistrarea pe cont a acestuia, comunicând acestui reprezentant adresa de e-mail aferentă contului activ de pe www.iqos.ro, astfel cum acest cont este definit în Secțiunea 4 de mai sus;
 3. Reprezentantul de vânzări din cadrul magazinului participant acordă, în mod direct, la casa de marcat, o reducere de 50%, aplicată la prețul de vânzare cu amănuntul practicat in Insulele si Magazinele IQOS (link:www.iqos.ro/store/ro/search), in baza Materialului Publicitar prezentat de catre consumatorul adult personalului de vanzari.

Un participant cu cont activ pe platforma iqos.ro poate beneficia de maximum 1 ofertă în Insulele și Magazinele IQOS, pe întreaga perioada de desfăşurare a acesteia. Pe perioada Campaniei, un participant va fi identificat după adresa de email asociată contului de utilizator activ pe platforma iqos.ro.

Reducerea se aplică pe loc, iar Participantul achită reprezentantului de vânzări restul de preț rămas după aplicarea reducerii.

C. Participarea la Campanie în Magazinele Partenere

Pentru a participa la prezenta Campanie publicitară, Participanţii care îndeplinesc condițiile de participare, conform Secţiunii 4. Condiţii de participare pot solicita reprezentantului de vânzări oferta, astfel:

 1. Să achiziţioneze 1 (un) dispozitiv de încălzit tutunul din gama IQOS Iluma din Magazinele Partenere (link) în perioada de desfăşurare a prezentei Campanii.
 2. Reprezentantul de vânzări din Magazinul Partener introduce în sistemul de validare electronică destinat Campaniei numărul de telefon mobil al participantului pentru verificarea eligibilității.
 3. În situaţia în care pasul 2. a fost parcurs cu succes, iar consumatorul este eligibil pentru a participa la prezenta Campanie reprezentantul de vânzări din Magazinul Partener introduce în sistemul de validare electronică tipul de produs achiziţionat de consumator, dintre cele participante la prezenta Promoţie şi și aplică în mod direct, la casa de marcat, o reducere de 50%, aplicată la prețul de vânzare cu amănuntul practicat in Magazinele Partenere, în baza Materialului Publicitar prezentat de catre consumatorul adult personalului de vanzari.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Promoţiei după numărul unic de telefon mobil de pe care a participat. Este interzisă Participanților utilizarea mai multor numere de telefon diferite de către aceeași persoană fizică pentru accesarea de oferte aferente acestei campanii promoţionale, o astfel de tentativă fiind calificată drept încercare de fraudare, conform Secțiunii 4, ultimul paragraf. La constatarea unor eventuale astfel de încercări de fraudare, reprezentantul de vânzări din magazinul participant va fi îndreptățit să refuze acordarea de oferte sau beneficii aferente ofertelor persoanelor care încearcă accesarea de oferte de pe numere de telefon diferite.

Un participant identificat după numărul de telefon mobil, va putea beneficia de maximum 1 ofertă în Magazinele Partenere pe perioada de desfăşurare a prezentei Campanii.

În situaţia în care participantul a beneficiat deja de ofertă, reprezentantul Magazinului Partener va fi informat printr-un mesaj de răspuns în cadrul sistemului de validare electronică destinat Campaniei.

În situaţia în care participantul este eligibil pentru a participa la prezenta Promoţie, reprezentantul Magazinului Partener va fi redirectionat în ecranul următor din cadrul sistemului de validare destinat Campaniei.

SECŢIUNEA 6. REDUCERILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Pentru ca un participant la această Campanie să fie validat ca şi beneficiar al reducerii acordate în cadrul campaniei trebuie să fie întrunite cumulativ condiţiile de participare, indicate în Secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Utilizatorii care nu respectă termenii şi condiţiile menţionate în prezentul Regulament nu vor putea beneficia de oferta care face obiectul prezentei Campanii Publicitare.

SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii publicitare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care un participant doreşte să participe la prezenta Campanie dar nu se întruneste cumulativ toate condiţiile de participare prevăzute la secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care datele declarate de participanţi pe iqos.ro si în timpul interacţiunii cu reprezentantul Magazinului Participant (de exemplu, dar fără a se limita la: număr de telefon mobil) conţin erori, sunt incomplete şi/sau aparţin altei persoane.

Utilizatorii care nu respectă termenii şi condiţiile menţionate în prezentul Regulament nu vor putea beneficia de prezenta Campanie Publicitara.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament sau ulterior încheierii Campaniei.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate de participanți în cadrul Campaniei vor fi procesate în conformitate cu notificarea privind protecția datelor cu caracter personal a Organizatorului, disponibilă la: Clienților (pmiprivacy.com)

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa CP84, OP83, Bucureşti, România sau la adresa de email contact@iqos.ro, de către Organizator până la data de 28 Iunie 2024 (inclusiv).

Regulament publicat la data de 10.06.2024

Philip Morris Trading SRL