Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. CONDIŢII DE UTILIZARE A WEBSITE-ului IQOS.ro

Site-ul web IQOS.ro este supus termenilor și condițiilor („Termenii de utilizare") descrise mai jos. Site-ul web IQOS.ro este deținut de Philip Morris Trading S.R.L, societate având sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, Nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, și punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având Cod Unic de Identificare/Cod de Înregistrare Fiscală RO 4888165. Termenii „noi", ,,al nostru", „nostru" folosiți mai jos se referă la Philip Morris Trading S.R.L. (denumită în continuare „Philip Morris"). Condițiile referitoare la promoțiile disponibile în cadrul website-ului IQOS.ro (denumit în continuare „Site-ul" sau „IQOS.ro"), precum și promoțiile în sine sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice care sunt cetăţeni români, au vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data participării pe Site), sunt fumători sau utilizatori de produse ce folosesc tutun încălzit și au domiciliul sau reşedinţa în România, şi rezidenţilor în România care îndeplinesc aceleaşi cerinţe de vârstă şi care au statut de fumători (denumiți în continuare „Utilizatori”). Utilizatorii trebuie să deţină Buletin/Carte de identitate/documente eliberate de autorităţile statului român care să ateste rezidenţa pe teritoriul României, conform cadrului legal aplicabil.

1.1. Condiţii privind Site-ul şi promoţiile sale

Site-ul, precum şi promoţiile disponibile în cadrul acestuia, se adresează exclusiv consumatorilor de produse din tutun, având vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), care au domiciliul sau reședința în România, sau rezidenților în România care îndeplinesc aceleași criterii. Promoțiile disponibile în cadrul acestuia pot fi accesate doar de către persoanele care dețin un cont de utilizator al Site-ului.

1.2. Crearea unui cont pe Site

(i) Această funcționalitate este disponibilă pe site doar în urma înregistrării de către un reprezentant Philip Morris sau dacă utilizatorul completează formularul de înregistrare a unui cont.

(ii) În cazul în care o persoană care îndeplinește condițiile descrise la punctul (1) de mai sus alege să își creeze un cont de utilizator în cadrul unei întâlniri cu un reprezentat Philip Morris sau utilizând opțiunea de înregistrare din cadrul site-ului, pe baza căruia se va putea autentifica ulterior în cadrul Site-ului, va furniza următoarele date obligatorii:

 • Data nașterii
 • Prenume
 • Nume
 • Adresă de email
 • Număr de telefon
 • Județ
 • Oraș
 • Adresă

(iii) După furnizarea acestor date, respectiva persoană va trebui să își valideze numărul de telefon prin codul primit prin SMS, după care va primi un e-mail de confirmare a inițializării contului său, ce va conţine un link de activare a contului. Alternativ, dacă o persoană își creează un cont folosind formularul disponibil în Site, aceasta își va configura parola în cadrul înregistrării și va primi un e-mail de confirmare a inițializării contului său, ce va conține un link prin care va fi redirecționat pe Site. După crearea contului, utilizatorii se pot autentifica pe Site folosind adresa de e-mail şi parola stabilite anterior. Fiecare utilizator îşi poate modifica în orice moment datele personale, accesând secţiunea din Site denumită „Profilul meu”.

(iv) Cadouri, avantaje sau produse acordate cu titlu gratuit.

În funcţie de decizia unilaterală a Philip Morris, aceasta îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, de a oferi cadouri, avantaje sau produse gratuite unora dintre utilizatorii Site-ului. Utilizatorii nu sunt îndreptățiți în mod automat, doar pe baza calității de utilizator al Site-ului, să beneficieze de cadouri, avantaje sau produse gratuite oferite de Philip Morris. Philip Morris îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment criteriile de selecţie în baza cărora decide acordarea unor astfel de facilități, care nu sunt publicate. Informațiile, serviciile si ofertele (inclusiv reduceri comerciale sau gratuități) disponibile pentru utilizatorii site-ului IQOS.ro sunt create în considerarea specială a fiecărei persoane, a unicității sale.

O persoană poate deține un singur cont individual pe Site-ul IQOS.ro. Orice încercare de duplicare a unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi (același nume, prenume, adresă de livrare/facturare, număr de telefon), va atrage după sine ștergerea conturilor deschise ulterior contului inițial, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la dezactivarea contului inițial de utilizator. Suplimentar, orice tentativă de fraudă detectată în cadrul și în legătură cu promoții active de pe Site-ul IQOS.ro va duce la posibilitatea ca utilizatorului care a comis respectiva fraudă sau încercare de fraudă să i se poată refuza reducerea/premiul/gratuitatea.

1.3. Indicatorul punctelor de vânzare Site-ul conţine o secţiune care permite fiecărui utilizator să găsească punctele de vânzare în care se comercializează produsele disponibile. Secțiunea este disponibilă aici.

1.4. Condiţii de vânzare a produselor în cadrul Site-ului

Philip Morris este proprietarul şi operatorul Site-ului. Philip Morris a încredinţat societăţii Mediapost Hit Mail SA („Mediapost”), societate având sediul social în București, Str. Siriului, Nr. 42-46, clădirea A, Sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/8295/2000, având Cod Unic de Identificare/Cod de Înregistrare Fiscală RO 13351917 dreptul de a comercializa produse în cadrul Site-ului. Prin urmare, condițiile de comercializare a produselor sunt cele stabilite de Mediapost. Termenii de vânzare stabiliți de Mediapost sunt disponibili aici.

2. CONDIŢII GENERALE

Website-ul IQOS.ro („Site”, „Website” sau „IQOS.ro) şi aplicaţiile („Aplicaţiile”) pe care Philip Morris Trading S.R.L. (denumită în continuare „Philip Morris”) le-ar putea adăuga ulterior în cadrul acestuia sunt puse la dispoziţia utilizatorilor conform prezentelor condiţii generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţii Generale”). Acest Site şi aceste Aplicaţii sunt proprietatea Philip Morris şi termenii „noi”, „nostru/noastră”, „noştri/noastre” utilizaţi mai jos se referă la Philip Morris.

I. Reguli comune tuturor Site-urilor și Aplicaţiilor Philip Morris

2.1. Domeniu de aplicare

Aceste Condiţii Generale se referă exclusiv la Website-urile şi Aplicaţiile dezvoltate de Philip Morris, şi nu la alte Site-uri și Aplicaţii, mai ales cele ale Philip Morris International Management SA, care pot avea condiţii generale diferite. Navigând pe Website-urile şi/sau Aplicaţiile Philip Morris, fiecare utilizator acceptă prezentele Condiţii Generale, precum şi modificările ulterioare publicate pe aceste Site-uri şi/sau Aplicaţii. Promoţiile şi concursurile organizate în cadrul Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor Philip Morris, precum şi vânzarea de produse Philip Morris realizată de Mediapost sunt, de asemenea, supuse acestor Condiţii Generale, în plus faţă de condiţiile specifice sau complementare acestora.

2.2. Acces, parolă

Website-urile şi Aplicaţiile se adresează exclusiv consumatorilor de produse din tutun cu vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), cetățeni români și domiciliaţi în România și rezidenților din România care îndeplinesc aceleași cerințe. Pentru obţinerea accesului la Site-uri şi/sau Aplicaţii, fiecare utilizator trebuie să confirme pe proprie răspundere că îndeplinește cerințele, așa cum sunt ele definite anterior. Trebuie să se înregistreze şi să aleagă o parolă care îi vor fi destinate exclusiv. Aceste elemente de securitate nu trebuie transmise terţilor, pentru a se evita orice utilizare neautorizată. În calitate de utilizator al Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, consumatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a păstra secrete numele de utilizator (adresa de e-mail) şi parola. Fiecare utilizator va informa imediat Philip Morris dacă are motive de a crede că (i) parola sau numele său de utilizator (adresa de e-mail) ar putea fi cunoscute şi de altcineva sau (ii) ar exista un risc ca numele său de utilizator (adresa de e-mail) şi parola să fie utilizate fără permisiunea sa. Acesta este responsabil de orice acţiune ar putea fi realizată cu ajutorul numelui său de utilizator (adresei de e-mail) şi al parolei. Philip Morris declină orice responsabilitate pentru prejudiciile care rezultă din difuzarea către terţi a parolei şi/sau numelui de utilizator (adresei de e-mail).

2.3. Utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor

Website-urile şi Aplicaţiile nu pot fi utilizate decât în România. Website-urile şi/sau Aplicaţiile, precum şi totalitatea conţinutului acestora (mai ales programele, fişierele, designul, graficele şi datele) sunt proprietatea Philip Morris şi sunt protejate de legile privind dreturile de autor şi mărcile. Orice utilizare neautorizată a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, mai ales (i) utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sau a conţinutului lor în scopuri profesionale sau comerciale în orice mod şi (ii) reproducerea, reprezentarea, transmiterea, comunicarea, punerea în circulaţie, difuzarea, modificarea sau atribuirea unei licenţe, vânzarea sau altă modalitate de profitare de aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, de conţinutul, textul, părţi dintr-un text sau de imagini fixe sau animate, de date audio, produse sau servicii precum şi de alte date sau informaţii, este interzisă în mod expres fără acordul scris prealabil al Philip Morris.

2.4. Absenţa garanţiilor

Philip Morris declină orice responsabilitate sau garanţie (i) pentru buna funcţionare a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, (ii) pentru posibilitatea de acces şi utilizare, (iii) pentru caracterul complet, exact şi actual al conţinuturilor, informaţiilor sau datelor disponibile pe Website-uri şi/sau Aplicaţii, (iv) pentru absenţa defectelor acestor Site-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturilor lor şi mai ales pentru absenţa viruşilor sau altor „malware” şi (v) pentru absenţa unor anumite calităţi care ar putea fi aşteptate cu privire la aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturile lor. Dacă un consumator accesează Website-urile şi/sau Aplicaţiile, le utilizează sau descarcă conţinut de pe acestea, face acest lucru din proprie voinţă şi pe propria răspundere. Prin urmare, dacă se înregistrează o pierdere de date sau o prejudiciere a sistemului său informatic, Philip Morris nu poate fi responsabil. Philip Morris nu are obligaţia de a furniza niciun serviciu, nicio dată sau informaţie, nici de a crea condiţiile tehnice şi juridice necesare pentru utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, sau conţinutului acestora în România şi în străinătate. Website-urile şi/sau Aplicaţiile nu sunt destinate să fie utilizate în afara României. Philip Morris îşi rezervă dreptul de a modifica, adapta, prescurta, completa şi/sau înlătura Website-urile şi/sau Aplicaţiile sale, sau conţinutul acestora, în orice moment, fără a lăsa disponibilă o versiune precedentă. Website-urile şi/sau Aplicaţiile noastre pot conţine link-uri către Website-uri ale terţilor care nu sunt nici operate, nici supravegheate de Philip Morris. Astfel, Philip Morris declină orice responsabilitate cu privire la conţinutul şi respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor de către operatorii Website-urilor legate de Website-urile şi Aplicaţiile noastre.

2.5. Excluderea responsabilităţii

Philip Morris declină orice responsabilitate pentru eventuale prejudicii, inclusiv câştiguri nerealizate, pierderi de date, întreruperi de activitate sau orice alt prejudiciu de orice natură care ar putea rezulta din utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sale sau a conţinutului acestora şi mai ales din utilizarea documentelor şi/sau Aplicaţiilor incluse sau care ar putea rezulta din incapacitatea de a utiliza Website-urile/Aplicațiile, incapacitatea de a participa la un eventual concurs sau promoţie şi/sau la incapacitatea de a cumpăra sau trimite orice articol sau produs legat de Website-urile şi Aplicaţiile sale.

2.6. Diverse

Philip Morris îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, de a modifica oricând Condiţiile Generale şi Termenii de utilizare a Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor. Fiecare utilizator are obligaţia de a verifica regulat Condiţiile Generale şi Termenii de Utilizare în vigoare. În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condiţiile Generale sau Termenii de Utilizare sunt declarate nule de instanţă, restul Condiţiilor Generale şi Termenilor de Utilizare rămân valabile. Fiecare consumator ne poate trimite întrebări legate de Condiţiile Generale sau politica noastră de protecţie a datelor, contactându-ne la numărul gratuit: 0800.030.333. Utilizatorii acceptă că prezentele Condiţii Generale şi Termeni de Utilizare sunt guvernate de legea româna în vigoare.

II. Condiţii privind participarea la promoţii şi concursuri pe Site-urile sau Aplicaţiile Philip Morris.

Promoţiile şi concursurile organizate pe Site-urile şi Aplicaţiile Philip Morris se adresează exclusiv consumatorilor de produse din tutun cu vârste de minim 18 ani împliniţi, domiciliaţi în România. Pot participa doar persoanele înregistrate în baza noastră de date sau care se înscriu pe Site-urile şi/sau Aplicaţiile noastre. Philip Morris are dreptul să modifice, la libera sa discreţie şi în orice moment, condiţiile și regulile de participare la aceste promoţii şi concursuri. Dacă un Site sau o Aplicaţie conţine indicaţii eronate privind o promoţie sau un concurs, mai ales obiectul, premiile sau câştigurile, aceste indicaţii nu angajează responsabilitatea Philip Morris, care le va putea modifica în orice moment. Astfel de modificări vor fi publicate pe Site/Aplicație. Philip Morris are de asemenea dreptul să înceteze oricând, la libera sa discreţie, o promoţie sau un concurs. Aceste modificări sau încetări nu conduc la nicio despăgubire. Nu se poate stabili niciun drept şi nu se poate solicita nicio prestaţie. Philip Morris declină, de asemenea, orice responsabilitate dacă datele introduse în formulare sau e-mail-uri de către participanţi nu pot fi recunoscute de sistem sau, mai general, dacă în urma unui incident tehnic sau de alt tip o anumită persoană nu poate participa la o promoţie sau la un concurs. Philip Morris îşi rezervă dreptul de a exclude participanţi de la promoţii sau concursuri cu sau fără indicarea motivului. Acest lucru se aplică mai ales participanţilor care îşi manipulează sau încearcă să îşi manipuleze participarea (în principal prin crearea de conturi multiple sau încercând să obţină sau să creeze şanse suplimentare de a câştiga în mod incorect) sau care încalcă Condiţiile Generale, Termenii de Utilizare sau condiţiile specifice promoţiei sau concursului sau care, într-un mod sau altul, utilizează abuziv promoţiile sau concursurile propuse. Niciuna din promoţiile noastre nu implică obligativitatea de a cumpăra produse.

III. Accesarea serviciului de Diagnoză Online

Serviciul de Diagnoză Online semnalizat în contul de iqos.ro prin secțiunea “Dispozitivul are o problemă” este disponibil tuturor consumatorilor care au achiziționat în mod legitim și direct produsele IQOS Starter Kit, respectiv de tip Loyalty Kit de pe site-ul iqos.ro și/sau prin interacțiuni directe cu personalul de vânzări/promoțional IQOS (denumite în mod colectiv în continuare “Pachete Promoționale”).

Din dorința de a limita eventuale încercări de fraudare precum și pentru a nu prejudicia clienții care au achiziționat în mod legitim și direct “Pachete Promoționale”, oferim funcționalitatea serviciului de Diagnoză online doar clienților care au achiziționat respectivele Pachete Promoționale din sursele amintite anterior. Clienții care au achiziționat produse IQOS de alt tip decât Pachete Promoționale sau din alte surse decât cele descrise în acest paragraf pot formula o cerere de înlocuire/verificare apelând Centrul de Asistență Clienți – LiveChat pe iqos.ro; telefonic 0800.030.333; luni-vineri: între 8:00 - 20:00 și sâmbătă-duminică: între 10:00 - 18:00. Serviciul de diagnoză online este disponibil pentru înlocuirea unui singur dispozitiv în 72 de ore.

Totodată ne rezervăm dreptul de a efectua verificări pentru identificarea oricăror posibile fraude ca urmare a cărora unele persoane ar accesa beneficii necuvenite în raport cu termenii și condițiile acestui site sau cu legislația aplicabilă în materie, sau a identifica situații de furnizare de date false/incorecte (de ex., enumerarea nefiind limitativă: însușirea datelor de identificare ale unor terți, crearea de conturi de utilizator diferite pe baza unor adrese de email sau unor numere de telefon diferite dar în realitate aferente aceleiași persoane etc.), pentru a obține avantaje necuvenite. În urma unor astfel de verificări, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la secțiunea de Diagnoză Online sau la alte beneficii, dacă sesizam astfel de activități cu scop de fraudă și de a dispune orice alte măsuri s-ar impune în scopul de a corecta situația apărută și de a asigura un tratament corect, echitabil și în beneficiul tuturor utilizatorilor acestui site. Ne rezervăm dreptul de a deduce spre adecvata soluționare de către organele abilitate (fie în materie civilă, fie în materie penală) a oricăror încercări de fraudare a termenilor de funcționare a acestui site sau de încălcare a legislației comune în materie.

IV. Înlocuirea componentelor defecte

A. Sistemul IQOS ILUMA

Sistemul IQOS ILUMA este compus din două componente separate, respectiv „Încărcător portabil IQOS ILUMA” și „Dispozitiv IQOS ILUMA”. Acestea pot funcționa independent una de alta din punct de vedere al conformității (i.e. o disfuncționalitate care ar afecta o componentă nu afectează în mod necesar și o alta).

Fiecare sistem IQOS ILUMA este însoțit de o garanție comercială valabilă un an de zile de la data livrării. De asemenea, fiecare sistem IQOS ILUMA este însoțit și de o garanție legală de conformitate valabilă doi ani de la data livrării.

În momentul achiziției oricărui sistem IQOS ILUMA de pe iqos.ro și/sau prin interacțiuni directe cu personalul de vânzări/promoțional IQOS, se trimite via e-mail certificatul de garanție aferent sistemului achiziționat.

Certificatul de garanție conține datele de identificare ale cumpărătorului, ale vânzătorului, data și locul de unde a fost achiziționat sistemul IQOS ILUMA și seria acestuia. De asemenea, acesta este valabil doar în cazul în care utilizatorul a respectat în totalitate indicațiile și condițiile de garanție din Ghidul utilizatorului: IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE și IQOS ILUMA Prime.

Pentru a reclama drepturi în raport cu garanția sistemului IQOS ILUMA se poate opta fie pentru (1) contactarea Centrului de Servicii pentru Clienți sau (2) transmiterea unei solicitări scrise entității importatoare în România a produsului (Distribuitorul), oferind o descriere a problemei și atașând o dovada a achiziției.

1. CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI:

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs., apelați Centrul de asistență clienți IQOS

 • LiveChat pe www.iqos.ro
 • E-mail: contact@iqos.ro
 • Telefonic 0800.030.333- număr de telefon gratuit; luni-vineri: între 8:00 - 20:00 și sâmbătă-duminică: între 10:00 - 18:00”

2. DISTRIBUITORUL:

Philip Morris Trading S.R.L., Str. Horia, Cloșca și Crișan, Nr.83 - 105, Clădirea A, Otopeni, Jud. Ilfov, Cod Poștal 075100

Modalitatea de asigurare a garanției: În cazul în care Distribuitorul va înlocui produsul neconform cu produse identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective), acest lucru se va realiza în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat (pe baza unui document de predare-preluare) distribuitorului/unei persoane desemnate de către acesta un astfel de produs neconform. Prin produs defect/neconform se înțelege orice componentă/componente ale Sistemului IQOS ILUMA (conform descrierii din secțiunea ”Denumirea Produsului”) care prezintă defecte materiale sau din fabrică, atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu Ghidul Utilizatorului și care stau sub rezerva unei solicitări valabile de acordare a garanției.

Dacă este deteriorată numai o componentă a Sistemului IQOS ILUMA (de exemplu Dispozitivul sau Încărcătorul Portabil), atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar Distribuitorul va păstra numai componenta înlocuită.

Sistemele Ediție Limitată fac obiectul acelorași condiții de garanție excepție făcând situația în care în Romania stocul de astfel de sisteme este epuizat. În acest caz, sistemele Ediție Limitată vor fi înlocuite cu unele standard.

Distribuitorul își asumă aceleași obligații de garanție cu privire la produsul care înlocuiește produsul vândut inițial. Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului.

Consumatorul beneficiază de toate drepturile prevăzute de O.G. nr.21/1992, O.U.G. nr. 140/2021, drepturi care nu sunt afectate prin prezenta garanție.

Termen de garanție legală (art.9 alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021): Răspunderea distribuitorului în legătură cu garanția legală de conformitate va fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Conform art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021, până la proba contrară, lipsa de conformitate aparută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrarii acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Prevederile prezentei garanții sunt valabile doar în țara în care se efectuează achiziția (teritoriul României).

Durata Medie de Utilizarea componentelor individuale ale Sistemului IQOS:

 • Încărcător portabil IQOS ILUMA: 12 luni de la data livrării
 • Dispozitiv IQOS ILUMA: 12 luni de la data livrării
 • Adaptor USB pentru încărcător IQOS ILUMA: 12 luni de la data livrării
 • Cablu USB: 12 luni de la data livrării

Termen de garanție comercială:este egal cu Durata Medie de Utilizare a Produsului, respectiv 12 luni de la data livrării.

Garanția nu acoperăurmatoarele:

 • Funcționalitatea neîntreruptă și fără erori a produsului;
 • Defecțiuni și/sau deteriorări cauzate de uzura normală sau, astfel, din cauza învechirii acestui produs;
 • Deteriorarea cosmetică (cum ar fi zgârieturi, semne sau plastic spart, etc.) care nu afectează funcționalitatea produsului;
 • Deteriorări cauzate de utilizarea abuzivă, supratensiune, manipulare necorespunzătoare, contacte cu lichide sau incendiu;
 • Defecțiuni datorate utilizării cu produse necompatibile, fabricate fie de Philip Morris International, fie de producători terți;
 • Deteriorări sau defecțiuni cauzate de încercarea de a deschide, de a modifica (inclusiv modificări ale firmware-ului) și repararea , fie de către un utilizator, fie de către un furnizor de servicii neacreditate de producător;
 • Deteriorarea sau defecțiunea ca urmare a utilizării neconforme cu Ghidul de utilizare sau cu intervenția neautorizată asupra software-ului integrat in produs (firmware);
 • Degradarea performanței bateriei produsului. Bateriile sunt părți consumabile, iar degradarea și utilizarea lor în timp nu reprezintă un defect de fabricație sau de fabricare și sunt excluse din această garanție;
 • Produs care conține piese complet sau parțial neoriginale;
 • Produsul pentru care codul de codificare a fost eliminat sau modificat;
 • Orice defecțiuni cauzate de software-ul integrat în produs (firmware), inclusiv în cazul în care produsul dumneavoastră nu folosește cea mai recentă versiune a firmware-ului sau în cazul defecțiunilor determinate de modul de actualizare a firmware-ului de către utilizator, cu excepția cazului în care aceste defecţiuni au apărut din cauza unui defect al materialelor sau al manoperei.
 • Funcționarea necorespunzătoare a caracteristicilor „autostart” și/sau „double tap (dublă atingere)” nu afectează calitatea produsului și nu constituie neconformitate a produsului.
 • Utilizarea produsului cu alte tipuri de consumabile decât cele recomandate în Ghidul de utilizare.
 • deteriorările sunt cauzate de transportul produsului, căderea sau lovirea acestuia;
 • dispozitivul nu mai funcționează corect din cauza descărcărilor electrice, a variațiilor de tensiune de la rețea, a conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;
 • pierderea sau furtul produsului sau a componentelor sale.

Alți termeni.Dacă se schimba o componentă a Sistemului IQOS ILUMA, orice piesă de înlocuire intra în proprietatea dvs. și piesa înlocuită în proprietatea entității care efectuează schimbul.

Confidențialitatea datelor. Prin formularea unei solicitări de activare a garanției, consumatorul recunoaște și acceptă că procesul poate implica colectarea, procesarea și transmiterea datelor de reîncărcare (inclusiv țărilor din afara Uniunii Europene și Elveția) înregistrate pe dispozitivul IQOS și încărcătorul portabil IQOS, cum ar fi numărul și durata experiențelor individuale de utilizare și citirea oricăror coduri de defecte necesare pentru evaluarea solicitării pentru componenta afectată.

Producător: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Elvetia.

IQOS ILUMA este o marcă înregistrată deținută de Philip Morris Products S.A.

B. Sistemul IQOS sau lil SOLID Ez

Sistemul IQOS este compus din două componente separate, respectiv „Încărcător portabil IQOS” și „Dispozitiv IQOS”. Acestea pot funcționa independent una de alta din punct de vedere al conformității (i.e. o disfuncționalitate care ar afecta o componentă nu afectează în mod necesar și o alta).

Fiecare sistem IQOS sau lil SOLID Ez este însoțit de o garanție comercială valabilă un an de zile de la data livrării. De asemenea, fiecare sistem IQOS sau lil SOLID Ez este însoțit și de o garanție legală de conformitate valabilă doi ani de la data livrării.

În momentul achiziției oricărui sistem IQOS sau lil SOLID Ez de pe iqos.ro și/sau prin interacțiuni directe cu personalul de vânzări/promoțional IQOS, se trimite via e-mail certificatul de garanție aferent sistemului achiziționat.

Certificatul de garanție conține datele de identificare ale cumpărătorului, ale vânzătorului, data și locul de unde a fost achiziționat sistemul IQOS sau lil SOLID Ez și seria acestuia. De asemenea acesta este valabil doar în cazul în care utilizatorul a respectat în totalitate indicațiile și condițiile de garanție din Ghidul utilizatorului: IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE și IQOS ILUMA Prime și lil SOLID.

Pentru a reclama drepturi în raport cu garanția sistemului IQOS sau lil SOLID Ez se poate opta fie pentru (1) contactarea Centrului de Servicii pentru Clienți sau (2) transmiterea unei solicitări scrise entității importatoare în România a produsului (Distribuitorul), oferind o descriere a problemei și atașând o dovada a achiziției.

1. CENTRUL DE SERVICII PENTRU CLIENȚI:

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs., apelați 0800030333*

*Gratuit. Luni-vineri: între 8:00 - 20:00 și sâmbătă-duminică: între 10:00 - 18:00.

E-mail: contact@iqos.ro

www.iqos.ro

2. DISTRIBUITORUL:

Philip Morris Trading S.R.L., Str. Horia, Cloșca și Crișan, Nr.83 - 105, Clădirea A, Otopeni, Jud. Ilfov, Cod Poștal 075100.

Modalitatea de asigurare a garanției: În cazul în care Distribuitorul va înlocui produsul neconform cu produse identice (în afara cazului în care acest lucru este imposibil din motive obiective), acest lucru se va realiza în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat (pe baza unui document de predare-preluare) distribuitorului/unei persoane desemnate de către acesta un astfel de produs neconform. Prin produs defect/neconform se înțelege orice componentă/componente ale Sistemului IQOS (conform descrierii din secțiunea ”Denumirea Produsului”) care prezintă defecte materiale sau din fabrică, atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu Ghidul Utilizatorului și care stau sub rezerva unei solicitări valabile de acordare a garanției

Dacă este deteriorată numai o componentă a Sistemului IQOS (de exemplu Dispozitivul sau Încărcătorul Portabil), atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar Distribuitorul va păstra numai componenta înlocuită.

Sistemele Ediție Limitată fac obiectul acelorași condiții de garanție excepție făcând situația în care în Romania stocul de astfel de sisteme este epuizat. În acest caz, sistemele Ediție Limitată vor fi înlocuite cu unele standard

Distribuitorul își asumă aceleași obligații de garanție cu privire la produsul care înlocuiește produsul vândut inițial. Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data preschimbării produsului.

Consumatorul beneficiază de toate drepturile prevăzute de O.G. nr.21/1992, O.U.G. nr. 140/2021, drepturi care nu sunt afectate prin prezenta garanție.

Termen de garanție legală (art.9 alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021): Răspunderea distribuitorului în legătură cu garanția legală de conformitate va fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Conform art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021, până la proba contrară, lipsa de conformitate aparută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrarii acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Prevederile prezentei garanții sunt valabile doar în țara în care se efectuează achiziția (teritoriul României).

B.1 SISTEMUL IQOS.

Durata Medie de Utilizare a componentelor individuale ale Sistemului IQOS:

 • Încărcător portabil IQOS: 12 luni de la data livrării
 • Dispozitiv IQOS: 12 luni de la data livrării
 • Adaptor USB pentru încărcător IQOS: 12 luni de la data livrării
 • Cablu USB: 12 luni de la data livrării

Termen de garanție comercială: este egal cu Durata Medie de Utilizare a Produsului, respectiv 12 luni de la data livrării.

Garanția SISTEMULUI IQOS nu acoperă urmatoarele:

 • Funcționalitatea neîntreruptă și fără erori a produsului;
 • Defecțiuni și/sau deteriorări cauzate de uzura normală sau, astfel, din cauza învechirii acestui produs;
 • Deteriorarea cosmetică (cum ar fi zgârieturi, semne sau plastic spart, etc.) care nu afectează funcționalitatea produsului;
 • Deteriorări cauzate de utilizarea abuzivă, supratensiune, manipulare necorespunzătoare, contacte cu lichide sau incendiu;
 • Defecțiuni datorate utilizării cu produse necompatibile, fabricate fie de Philip Morris International, fie de producători terți;
 • Deteriorări sau defecțiuni cauzate de încercarea de a deschide, de a modifica (inclusiv modificări ale firmware-ului) și repararea , fie de către un utilizator, fie de către un furnizor de servicii neacreditate de producător;
 • Deteriorarea sau defecțiunea ca urmare a utilizării neconforme cu Ghidul de utilizare sau cu intervenția neautorizată asupra software-ului integrat in produs (firmware);
 • Degradarea performanței bateriei produsului. Bateriile sunt părți consumabile, iar degradarea și utilizarea lor în timp nu reprezintă un defect de fabricație sau de fabricare și sunt excluse din această garanție;
 • Produs care conține piese complet sau parțial neoriginale;
 • Produsul pentru care codul de codificare a fost eliminat sau modificat;
 • Orice defecțiuni cauzate de software-ul integrat în produs (firmware), inclusiv în cazul în care produsul dumneavoastră nu folosește cea mai recentă versiune a firmware-ului sau în cazul defecțiunilor determinate de modul de actualizare a firmware-ului de către utilizator, cu excepția cazului în care aceste defecţiuni au apărut din cauza unui defect al materialelor sau al manoperei.
 • Utilizarea produsului cu alte tipuri de consumabile decât cele recomandate în Ghidul de utilizare.
 • deteriorările sunt cauzate de transportul produsului, căderea sau lovirea acestuia;
 • dispozitivul nu mai funcționează corect din cauza descărcărilor electrice, a variațiilor de tensiune de la rețea, a conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;
 • pierderea sau furtul produsului sau a componentelor sale

Alți termeni. Dacă se schimba o componentă a Sistemului IQOS, orice piesă de înlocuire intra în proprietatea dvs. și piesa înlocuită în proprietatea entității care efectuează schimbul.

Confidențialitatea datelor. Prin formularea unei solicitări de activare a garanției, consumatorul recunoaște și acceptă că procesul poate implica colectarea, procesarea și transmiterea datelor de reîncărcare (inclusiv țărilor din afara Uniunii Europene și Elveția) înregistrate pe dispozitivul IQOS și încărcătorul portabil IQOS, cum ar fi numărul și durata experiențelor individuale de utilizare și citirea oricăror coduri de defecte necesare pentru evaluarea solicitării pentru componenta afectată.

Producător: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Elvetia

IQOS este o marcă înregistrată deținută de Philip Morris Products S.A.

B2.SISTEMUL LIL SOLID Ez

Durata Medie de Utilizare a componentelor individuale ale Sistemului Lil :

 • Durata Medie de Utilizare a Produsului pentru dispozitivul Lil, adaptorul de alimentare AC și cablul USB este de 12 luni de la data livrării.

Termen de garanție comercială: este egal cu Durata Medie de Utilizare a Produsului, respectiv 12 luni de la data livrării.

Garanția sistemului Lil nu acoperă urmatoarele:

 • Funcționalitatea neîntreruptă și fără erori a produsului;
 • Defecțiuni și/sau deteriorări cauzate de uzura normală sau, astfel, din cauza învechirii acestui produs;
 • Deteriorarea cosmetică (cum ar fi zgârieturi, semne sau plastic spart, etc.) care nu afectează funcționalitatea produsului;
 • Deteriorări cauzate de utilizarea abuzivă, supratensiune, manipulare necorespunzătoare, contacte cu lichide sau incendiu;
 • Defecțiuni datorate utilizării cu produse necompatibile: adaptor de alimentare sau cablu
 • Deteriorări sau defecțiuni cauzate de încercarea de a deschide, de a modifica (inclusiv modificări ale firmware-ului) și repararea , fie de către un utilizator, fie de către un furnizor de servicii neacreditate de producător;
 • Deteriorarea sau defecțiunea ca urmare a utilizării neconforme cu Ghidul de utilizare sau cu intervenția neautorizată asupra software-ului integrat in produs (firmware);
 • Degradarea performanței bateriei produsului. Bateriile sunt părți consumabile, iar degradarea și utilizarea lor în timp nu reprezintă un defect de fabricație sau de fabricare și sunt excluse din această garanție;
 • Produs care conține piese complet sau parțial neoriginale;
 • Produsul pentru care codul de codificare a fost eliminat sau modificat;
 • Orice defecțiuni cauzate de software-ul integrat în produs (firmware), inclusiv în cazul în care produsul dumneavoastră nu folosește cea mai recentă versiune a firmware-ului sau în cazul defecțiunilor determinate de modul de actualizare a firmware-ului de către utilizator, cu excepția cazului în care aceste defecţiuni au apărut din cauza unui defect al materialelor sau al manoperei.
 • Utilizarea produsului cu alte tipuri de consumabile decât cele recomandate în Ghidul de utilizare.
 • deteriorările sunt cauzate de transportul produsului, căderea sau lovirea acestuia;
 • dispozitivul nu mai funcționează corect din cauza descărcărilor electrice, a variațiilor de tensiune de la rețea, a conectării cablului de încărcare la o rețea cu tensiune necorespunzătoare;
 • pierderea sau furtul produsului sau a componentelor sale.

Alți termeni.Dacă se schimba o componentă a Sistemului lil, orice piesă de înlocuire intra în proprietatea dvs. și piesa înlocuită în proprietatea entității care efectuează schimbul. În lipsa dovezii de achiziție, compania își rezervă dreptul de a aplica voluntar durata garanției începând de la data de fabricație a produsului în cauză, în baza propriilor arhive.

Confidențialitatea datelor. Prin formularea unei solicitări de activare a garanției, consumatorul recunoaște și acceptă că procesul poate implica colectarea, procesarea și transmiterea datelor de reîncărcare (inclusiv țărilor din afara Uniunii Europene și Elveția) înregistrate pe dispozitivul lil cum ar fi numărul și durata experiențelor individuale de utilizare și citirea oricăror coduri de defecte necesare pentru evaluarea solicitării pentru componenta afectată.

Producător: lil este marcă comercială care aparține Corporației KT&G și este utilizată sub licență de Philip Morris Products S.A.

V. Neconformități legate de produsele LEVIA, TEREA, HEETS și Fiit

Distribuitorul aplică cele mai riguroase standarde de calitate pentru a selecta și procesa tutunul utilizat în produsele LEVIA, TEREA, HEETS sau Fiit. Cu toate acestea sunt mai mulți factori care pot influența calitatea produselor (printre care locul de depozitare, temperatura, etc.).

În situația în care consumatorii adulți ai produselor LEVIA, TEREA, HEETS sau Fiit identifică produse neconforme (la nivel de rezerve individuale de tutun), aceștia vor preda reprezentanților din magazinele IQOS (vezi link către harta punctelor de vânzare IQOS in secțiune 1.3. Indicatorul punctelor de vânzare), rezerva/rezervele cu defecţiuni aparente, împreună cu pachetul de proveniență a rezervei nealterat, astfel încât toate elementele de identificare inscripționate pe acesta să fie vizibile.

Consumatorii vor putea solicita restituirea individuală, la nivel de rezervă, a sumei achitate prin completarea unei cereri de retur bani, indicând data predării rezervei, nume, prenume, cont bancar, urmând a fi contactat de către vânzător/distribuitor/producător pentru confirmare sau furnizare de eventuale date suplimentare, în termen de 15 zile.

Totodată ne rezervăm dreptul de a efectua verificări pentru identificarea oricăror posibile încălcări ca urmare a cărora unele persoane ar accesa beneficii necuvenite în raport cu termenii și condițiile acestui site sau cu legislația aplicabilă în materie, sau a identifica situații de furnizare de date false/incorecte (de ex., enumerarea nefiind limitativă: însușirea datelor de identificare ale unor terți, crearea de conturi de utilizator diferite pe baza unor adrese de email sau unor numere de telefon diferite dar în realitate aferente aceleiași persoane, mutarea seriilor produselor IQOS de pe un cont pe altul pentru a deveni eligibili de înlocuire, etc.), pentru a obține avantaje necuvenite.

În urma unor astfel de verificări, ne rezervăm dreptul de a refuza înlocuirea pachetelor sau a altor beneficii, dacă sesizam astfel de activități cu scopul de a obține beneficii necuvenite și de a dispune orice alte măsuri s-ar impune în scopul de a corecta situația apărută și de a asigura un tratament corect, echitabil și în beneficiul tuturor utilizatorilor acestui site.

În urma unor astfel de verificări, ne rezervăm dreptul de a alege canalul de înlocuire (magazinele și insulele IQOS, prin intermediul unui reprezentant IQOS sau prin curier), din dorința de a realiza verificarea calității pachetelor HEETS sau Fiit și eligibilitatea acestora pentru a se înlocui în conformitate cu termenii și condițiile acestui proces.

Ne rezervăm dreptul de a deduce spre adecvata soluționare de către organele abilitate (fie în materie civilă, fie în materie penală) a oricăror încercări de eludare a termenilor de funcționare a acestui site sau de încălcare a legislației comune în materie.

Restul prevederilor Regulamentului rămân nemodificate.

PHILIP MORRIS TRADING SRL

Prin mandatar

Regulament revizuit la data 22.04.2024. De la data revizuirii prezentului text, comunicările anterioare nu mai sunt valabile.

ACT ADITIONAL Nr.1 din data 02.04.2024