Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.IQOS Care Plus

Termenii și condițiile de participare la programul IQOS Care Plus

Ultima actualizare: 15 iulie 2020

1. Aplicarea termenilor/Eligibilitatea

1.1 Acești termeni și condiții (Termenii) se aplică și guvernează participarea dumneavoastră la programul IQOS Care Plus (IQOS Care Plus). Trebuie să citiți prezenții Termeni cu atenție, deoarece aceștia au impact asupra drepturilor dumneavoastră legale și guvernează relația dumneavoastră cu compania Philip Morris Trading S.R.L, cu sediul corporativ în Otopeni, 83-105, clădirea A, județul Ilfov, România, C.I.F. RO4888165, J23/511/2004 (Philip Morris).

1.2 Sunteți eligibil pentru calitatea de membru al IQOS Care Plus numai dacă: (i) sunteți un fumător adult sau un utilizator IQOS în vârstă de 18 ani și peste, și sunteți înregistrat în baza noastră de date IQOS; și (ii) domiciliul dumneavoastră principal se află într-o țară în care IQOS Care Plus este disponibil.

1.3 Pentru a participa la IQOS Care Plus, trebuie să înregistrați un dispozitiv eligibil, așa cum este descris la alineatul 2.1 (Dispozitiv) în baza noastră de date, fie pe iqos.com, prin apelarea centrului de serviciu clienți, la consultantul IQOS sau la un magazin IQOS participant.

1.4 Prin înscrierea în IQOS Care Plus, dând clic pe butonul „Înregistrează în IQOS Care Plus” sau pe unul similar sau înregistrându-vă pentru IQOS Care Plus prin intermediul unui centru de asistență clienți, prin corespondență, la consultantul IQOS, la magazinele IQOS participante sau utilizând IQOS Care Plus în alt fel, sunteți de acord să respectați acești Termeni. De asemenea, dacă înregistrați un alt Dispozitiv sau dacă modificăm acești Termeni, iar dumneavoastră utilizați apoi IQOS Care Plus, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Se considerată că acești Termeni produc efecte în țara dumneavoastră de reședință înregistrată, conform bazei noastre de date IQOS.

1.5 În cazul în care nu sunteți de acord (sau nu puteți respecta) acești Termeni, atunci nu vi se permite utilizarea IQOS Care Plus.

1.6 Nu este permisă nicio modificare a acestor Termeni de către dumneavoastră, cu excepția cazului în care compania Philip Morris își dă acordul, în mod expres, în scris.

1.7 Utilizarea de către dumneavoastră a IQOS Care Plus este la discreția noastră și este posibil să refuzăm cererea dumneavoastră de utilizare sau să vă revocăm dreptul de a utiliza IQOS Care Plus, din orice motiv, inclusiv în cazul încălcării de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni.

1.8 De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica, în orice moment, acești Termeni și IQOS Care Plus, după o notificare prealabilă. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste modificări, vă puteți înceta calitatea de membru al IQOS Care Plus.

2. Dispozitive eligibile/Înregistrare

2.1 Următoarele modele ale Dispozitivului sunt eligibile pentru înregistrare în IQOS Care Plus:

(a) IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3 sau Stilourile și Încărcătoarele, precum și edițiile limitate ale acestora

(b) IQOS 3 MULTI

(c) IQOS 3 DUO

(d) IQOS Originals DUO

(e) IQOS Originals ONE

(f) IQOS ILUMA PRIME

(g) IQOS ILUMA

(h) IQOS ILUMA ONE

2.2 Dispozitivul trebuie să aibă un număr de serie lizibil și valabil.

2.3 Dacă sunteți deja înregistrat în baza noastră de date și ați achiziționat oricare dintre Dispozitive începând cu 16 iulie 2018, atunci, pentru a deveni membru IQOS Care Plus, trebuie să vă înregistrați dispozitivul conform indicațiilor din secțiunea dedicată programului CarePlus de pe iqos.ro, cu condiția, totuși, ca Dispozitivul să fie încă în perioada de garanție.

2.4 Pentru toți noii utilizatori de IQOS care se înregistrează în baza noastră de date după data de lansare a IQOS Care Plus, puteți deveni membru IQOS Care Plus prin înregistrarea dispozitivul conform indicațiilor din secțiunea dedicată programului CarePlus de pe iqos.ro.

2.5 Pentru a finaliza procesul de înregistrare, trebuie să furnizați toate informațiile obligatorii necesare, într-o manieră corectă și completă și să păstrați aceste informații actualizate. Dacă nu completați câmpurile obligatorii în formularul de solicitare (cum ar fi, de exemplu, vârsta, starea fumătorului, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), aplicația dumneavoastră nu va continua. Dacă furnizați informații inexacte sau incomplete, compania Philip Morris își rezervă dreptul de a vă rezilia calitatea de membru al IQOS Care Plus fără o notificare prealabilă.

2.6 În urma procesului de înregistrare pentru IQOS Care Plus, veți fi informat dacă înregistrarea dumneavoastră a fost una reușită. Calitatea de membru al IQOS Care Plus și serviciile oferite sunt exclusiv pentru dumneavoastră și nu pot fi transferate niciunui terț.

2.7 Utilizarea de către dumneavoastră a IQOS Care Plus este legată de țara dumneavoastră de reședință. Deoarece IQOS Care Plus este disponibil numai în anumite țări, în cazul în care vă schimbați țara de reședință, atunci trebuie să ne informați și să faceți o nouă solicitare pentru a utiliza IQOS Care Plus în noua dumneavoastră țară de reședință.

3. Termen și reziliere

3.1 Termenul privind calitatea dumneavoastră de membru la IQOS Care Plus începe de la data înregistrării dispozitivului în Care Plus și este valabil în perioada rămasă a garanției dumneavoastră voluntară de 12 luni a IQOS în țara de achiziție.

3.2 Puteți să vă reziliați, în orice moment, calitatea de membru al IQOS Care Plus, cu efect imediat, prin notificarea companiei Philip Morris [Sună la 0800 030 333 sau scrie-ne la www.iqos.ro/contact-iqos]. O dată cu rezilierea calității dumneavoastră de membru, nu mai aveți dreptul să beneficiați de Serviciile oferite pentru Dispozitivul care face obiectul rezilierii.

3.3 Compania Philip Morris poate să vă rezilieze calitatea de membru al IQOS Care Plus, în orice moment, cu efect imediat, în cazul în care încălcați acești Termeni. Compania Philip Morris vă poate rezilia, de asemenea, calitatea de membru, indiferent de motiv, cu un preaviz de 45 de zile.

3.4 În calitate de membru al IQOS Care Plus aveți dreptul la serviciile descrise la alineatele 4 și 5 (Servicii).

4. Defecțiuni accidentale

4.1 În cazul în care Dispozitivul dumneavoastră suferă o defecțiune neintenționată care afectează funcționalitatea Dispozitivului dumneavoastră, care nu este cauzată de utilizarea incorectă de către dumneavoastră sau de conduita dumneavoastră iresponsabilă (Defecțiune Accidentală), este posibil să fiți eligibil pentru un Dispozitiv înlocuitor, așa cum este descris în acest alineat 4.

4.2 Trebuie să returnați Dispozitivul deteriorat (inclusiv toate componentele) companiei Philip Morris și veți primi un dispozitiv IQOS înlocuitor de același tip, echivalent, ca performanță și fiabilitate, cu un Dispozitiv nou. În cazul în care nu este disponibil un dispozitiv IQOS înlocuitor de același tip, va fi furnizat ca înlocuitor un dispozitiv IQOS care este echivalent cel puțin din punct de vedere funcțional. Compania Philip Morris va păstra toate Dispozitivele înlocuite. Dacă este deteriorată numai o parte a Dispozitivului, de exemplu holder-ul sau încărcătorul, atunci numai piesa deteriorată va fi înlocuită, iar compania Philip Morris va păstra numai partea înlocuită a Dispozitivului.

4.3 Limitări în caz de Defecțiuni accidentale

(a) Trebuie să luați toate măsurile de precauție rezonabile pentru a vă proteja Dispozitivul și pentru a utiliza și întreține Dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile și Ghidul utilizatorului. Dacă nu faceți acest lucru, atunci nu aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor.

(b) În caz de defecțiuni accidentale, aveți dreptul la un singur Dispozitiv înlocuitor, pentru fiecare Dispozitiv înregistrat. După soluționarea primei cereri, Defecțiunea accidentală care acoperă respectivul dispozitiv înregistrat va înceta. Cu toate acestea, puteți să beneficiați în continuare de Serviciile rămase pentru Dispozitivul dumneavoastră, până la încetarea perioadei dumneavoastră de membru.

(c) Nu aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor în cazul în care Defecțiunea accidentală a fost cauzată înainte de data de lansare a IQOS Care Plus sau în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele circumstanțe:

 • orice produs care nu este un Dispozitiv eligibil în conformitate cu lista de la alineatul 2.1;
 • Defecțiuni cauzate de abuzul sau de utilizarea incorectă sau modificarea efectivă sau încercarea de a modifica sau altera Dispozitivul, supratensiune;
 • Dispozitive cu un număr de serie care a fost modificat, deteriorat sau șters;
 • Dispozitive care au fost deschise, deservite, modificate sau schimbate într-o manieră care nu este autorizată de compania Philip Morris;
 • pierderea sau furtul Dispozitivului dumneavoastră;
 • deteriorarea cosmetică a Dispozitivului dumneavoastră, care nu afectează funcționalitatea Dispozitivului, incluzând, dar fără a se limita la, fisuri, zgârieturi, îndoituri, plastic rupt la porturi și decolorare;
 • deteriorare sau defecțiune cauzată de uzura și/sau utilizarea normală a Dispozitivului;
 • manevrarea necorespunzătoare sau contactul cu lichide, daune provocate de incendii, inundații sau dezastre naturale, război, terorism sau calamități naturale;
 • funcționare defectuoasă din cauza utilizării cu un produs incompatibil;
 • deteriorarea sau funcționarea defectuoasă cauzată de utilizarea necorespunzătoare, așa cum este descris în Ghidul utilizatorului IQOS asociat sau
 • nefuncționare cauzată de defecte ale materialelor și/sau de manoperă și/sau de proiectare; cu toate acestea, astfel de nefuncționări pot fi acoperite separat fie de drepturile dumneavoastră de consumator, fie de garanția voluntară IQOS, care este suplimentară și fără a aduce atingere tuturor drepturilor și căilor de atac prevăzute de legislația privind protecția consumatorului din țara de achiziție.

4.4 Efectuarea unei reclamații în caz de Defecțiunea accidentală

(a) Dumneavoastră trebuie:

 • să raportați cererea dumneavoastră companiei Philip Morris către [Centrul de Asistența la 0800030333, cât mai curând posibil și nu mai târziu de [14] de zile de la data la care Dispozitivul dumneavoastră suferă Defecțiuni accidentale, inclusiv următoarele informații: (1) numărul de serie al Dispozitivului afectat; (2) descrierea simptomelor, problemelor sau cauzelor daunei Dispozitivului; (3) mesajele de eroare și (4) acțiunile întreprinse înainte ca Dispozitivul să aibă probleme și orice măsuri pe care le-ați luat pentru a soluționa problema;
 • să furnizați dovada achiziției Dispozitivului dumneavoastră, în cazul în care compania Philip Morris vă solicită acest lucru; și
 • să respectați instrucțiunile de ambalare și de expediere, furnizate de compania Philip Morris pentru expedierea Dispozitivului afectat, către compania Philip Morris;
 • să respectați în alt mod procesul companiei Philip Morris privind autorizarea returnării Dispozitivelor.

(b) De asemenea, puteți face o reclamație prin centrul de asistență clienți, telefonând la numărul furnizat la adresa www.iqos.com pentru țara dumneavoastră de reședință și furnizând aceleași informații detaliate la alineatul 4.4 litera (a).

(c) Nu trebuie să trimiteți companiei Philip Morris produsele și accesoriile care nu sunt acoperite de înlocuire în caz de Defecțiune accidentală. În cazul în care trimiteți aceste articole companiei Philip Morris, acestea nu vor fi returnate și vor fi distruse.

(d) Compania Philip Morris va stabili dacă aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor, în conformitate cu acești Termeni. În cazul în care aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor, acesta vă va fi furnizat în unul din următoarele moduri:

 • Livrare prin curier. Un Dispozitiv înlocuitor vă va fi trimis prin curier și trebuie să trimiteți Dispozitivul afectat companiei Philip Morris
 • Serviciul carry-in. Puteți să returnați dumneavoastră Dispozitivul deteriorat la un magazin IQOS participant și la IQOS service points participante, unde veți primi un înlocuitor.

(e) Dacă doriți să revendicați un Dispozitiv înlocuitor într-o țară care nu este țara de achiziție, va trebui să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind importul și exportul și veți fi responsabil de toate taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și speze asociate care se pot aplica.

5. Asistență internațională

5.1 Aveți acces la un număr internațional gratuit (în anumite locații se pot aplica taxe), atunci când călătoriți în străinătate, în țări în care IQOS este comercializat de compania Philip Morris sau de afiliații acesteia sau de un partener autorizat. Acest serviciu include asistență pentru diagnosticarea dispozitivului din partea agenților IQOS cu experiență și, dacă este necesar, înlocuirea Dispozitivului dumneavoastră în cadrul (i) Defecțiunilor Accidentale în conformitate cu acești Termeni sau (ii) probleme ale Dispozitivului IQOS definite din punct de vedere a materialului sau a manoperei, atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS.

5.2 Opțiunile de asistență, disponibilitatea dispozitivului, timpul de răspuns și de livrare pot varia în funcție de țară. Acest serviciu nu va afecta drepturile dumneavoastră statutare și drepturile în temeiul garanției voluntare IQOS valabile în țara de achiziție.

5.3 Limitări în cazul Asistenței internaționale

(a) Limitările menționate în alineatul 4.3 (Limitare) se aplică în cazul înlocuirii pentru Defecțiuni Accidentale în cadrul Asistenței internaționale.

(b) Următoarele sunt excluse de la înlocuirea Dispozitivului IQOS, probleme definite din punct de vedere a materialului sau a manoperei, atunci când este utilizat în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS serviciul:

 • deteriorarea cauzată de uzura normală;
 • daune cosmetice (cum ar fi zgârieturi, îndoituri, plastic spart etc.);
 • daune cauzate de utilizare incorectă, supratensiune, manevrare necorespunzătoare, contact cu lichide sau incendiu;
 • funcționarea defectuoasă datorată utilizării cu un produs incompatibil;
 • daune sau defecțiuni cauzate de încercarea de a deschide, modifica și repara, fie de către un utilizator, fie de către un prestator de servicii care nu este acreditat de către producător; sau
 • daune sau funcționare defectuoasă cauzată de utilizarea necorespunzătoare, așa cum este descris în Ghidul utilizatorului IQOS asociat.

5.4 Efectuarea unei cereri în cadrul Asistenței internaționale

(a) Dumneavoastră trebuie:

 • (i) să raportați cererea dumneavoastră la centrul de asistență clienți, telefonând la numărul gratuit 0080025592559 cât mai curând posibil și nu mai târziu de 48 de ore de la data la care Dispozitivul dumneavoastră suferă o Daună accidentală sau probleme ale Dispozitivului IQOS definite din punct de vedere al materialului sau manoperei, atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS, inclusiv următoarele informații: (1) numărul de serie al Dispozitivului afectat; (2) descrierea simptomelor, problemelor sau cauzelor deteriorării Dispozitivului; (3) mesajele de eroare și (4) acțiunile întreprinse înainte ca Dispozitivul să aibă probleme și orice măsuri pe care le-ați luat pentru a soluționa problema; Pentru numarul gratuit 0080025592559, se pot aplica limitări de conectivitate cu unii operatori de telefonie mobilă. În cazul puțin probabil în care se întâmplă acest lucru, ne poți contacta la +41215478888 (pot fi percepute anumite taxe; te rugăm să consulți operatorul tău pentru mai multe detalii).
 • să furnizați dovada achiziției pentru Dispozitivul dumneavoastră, în cazul în care compania Philip Morris vă solicită acest lucru; și
 • să respectați instrucțiunile de ambalare și de expediere furnizate de compania Philip Morris pentru expedierea Dispozitivului afectat către compania Philip Morris; și
 • să respectați în alt mod procesul de autorizare a companiei Philip Morris privind returnarea Dispozitivelor.

(b) Compania Philip Morris va stabili dacă aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor, în conformitate cu acești Termeni. Dacă aveți dreptul la un Dispozitiv înlocuitor, acesta vă va fi furnizat în unul din următoarele moduri:

 • Livrare prin curier. Un Dispozitiv înlocuitor vă va fi trimis prin curier și trebuie să trimiteți Dispozitivul afectat companiei Philip Morris
 • Serviciul carry-in. Puteți să returnați dumneavoastră Dispozitivul afectat la un magazin IQOS participant și la punctele de servicii IQOS participante, unde veți primi un înlocuitor.
 • Serviciul de poștă. Compania Philip Morris vă va achita în avans tarifele poștale și ambalarea necesare, astfel încât să puteți trimite Echipamentul Dispozitivului dumneavoastră afectat companiei Philip Morris. După finalizarea examinării, compania Philip Morris vă va returna Dispozitivul sau un înlocuitor. În cazul în care ați respectat toate instrucțiunile, compania Philip Morris va achita costurile poștale până la și de la locația dumneavoastră.

(c) Va trebui să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind importul și exportul și veți fi responsabil de toate taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și speze asociate care ar putea fi aplicabile.

6. Alte servicii

6.1 Serviciul de înlocuire rapidă. Acest serviciu asigură înlocuirea rapidă a Dispozitivului dumneavoastră în termen de cel mult 48 de ore* în caz de Defecțiuni Accidentale și/sau în cazul în care aveți o revendicare validă pentru problemele Dispozitivului IQOS definite din punct de vedere al materialului sau manoperei, atunci când sunt utilizate în conformitate cu Ghidul utilizatorului IQOS. Pentru o înlocuire din cauza unor Defecțiuni Accidentale, sunteți limitat la un singur Serviciu de înlocuire rapidă. Eligibilitatea pentru acest serviciu este determinată de compania Philip Morris. Acest serviciu este aplicabil numai în locațiile selectate din țara dumneavoastră de înregistrare.

*Excepții pot apărea în caz de condiții meteorologice neprevăzute, dificultăți de acces la adresa de livrare și/sau alți factori în afara controlului rezonabil al companiei Philip Morris.

7. Obligațiile dumneavoastră.

Sunteți de acord:

(a) să nu utilizați în mod abuziv programul IQOS Care Plus și Serviciile;

(b) să vă păstrați contul de membru în condiții de siguranță și securitate;

(c) în cazul în care are loc un schimb, atunci orice Dispozitiv înlocuitor devine proprietatea dumneavoastră, iar Dispozitivul înlocuit devine proprietatea entității care efectuează schimbul; și

(d) să respectați legislația aplicabilă.

8. Garanție/Limitarea răspunderii

8.1 Deoarece calitatea dumneavoastră de membru al IQOS Care Plus este gratuită, aceasta este furnizată „Ca atare” și fără nicio garanție.

8.2 Compania Philip Morris nu va fi răspunzătoare în limita maximă permisă de legea aplicabilă, fie delictual (inclusiv din neglijență sau încălcarea obligațiilor legale), contractual, prin declarații false, restituire, fie în alt fel pentru orice pierderi directe, pierderi de profit, vânzări, venituri sau economii, pierderi de afaceri, epuizarea fondului comercial și/sau pierderi similare, sau pierderea sau coruperea datelor sau a informațiilor, sau pur și simplu pierderi economice, sau pentru orice pierderi, costuri, daune, taxe sau cheltuieli speciale, indirecte sau derivate, care decurg, în orice fel sau rezultă în alt mod, din calitatea dumneavoastră de membru al IQOS Care Plus sau utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Compania Philip Morris nu este răspunzătoare pentru niciuna dintre pierderile descrise la acest alineat 8.2, chiar dacă ați informat Philip Morris despre posibilitatea unor astfel de pierderi.

8.3 Nimic din acest alineat nu exclude vreo răspundere care nu poate fi exclusă de legea aplicabilă.

9. Diverse

9.1 IQOS Care Plus nu este o poliță de asigurare.

9.2 IQOS Care Plus este furnizată în prezent în mod gratuit.

9.3 Detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care ni le furnizați sunt descrise în Notificarea noastră privind confidențialitatea disponibilă aici.

9.4 Acești Termeni se supun legilor privind sediul social al companiei Philip Morris. Orice litigiu juridic va face obiectul jurisdicției exclusive a orașului în care compania Philip Morris își are sediul social.

9.5 Pentru întrebări, solicitări și informații de contact, vă rugăm să consultați secțiunea Asistență.