Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

ACT ADIȚIONAL NR.1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale

„Recomandă IQOS”


Philip Morris Trading S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, având punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CUI RO4888165, în calitate de Organizator al Campaniei Promoționale „Recomandă”, în conformitate cu dispozițiile Secțiunii 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale, (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), a decis modificarea Regulamentului după cum urmează:


Articolul I În cadrul SECŢIUNII 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR, primul paragraf va avea de la data autentificării acestui Act Adițional următorul conținut:

În funcţie de categoria în care se încadrează Participantul, acesta va fi recompensat pentru o recomandare finalizată cu vânzare după cum urmează:

  • Începând cu data de 03 Aprilie 2023, dacă Participantul deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club, atunci acesta va acumula în contul său 750 Forward Points (puncte de avansare) pentru orice recomandare finalizată cu vânzare. Punctele se vor acorda şi se vor acumula în contul Participantului după confirmarea eligibilităţii acestuia, respectiv confirmarea finalizării cu vânzare, în termenele prezentului Regulament, a recomandării înregistrate de acesta.

    Participantul va fi recompensat, de asemenea, pentru recomandările finalizate cu vânzare cu un voucher în valoare de 60 RON.

    Voucherul este valabil pentru produsele comandate de utilizator în cadrul magazinelor şi/sau insulelor IQOS şi/sau magazine partenere IQOS (acestea sunt selectate de Organizator din lanţurile de magazine Inmedio, 1 Minute, Relay, HUB, Tabac Xpress, Rompetrol. Organizatorul poate modifica lista de magazine partenere la libera discreție și va notifica Participanții în cadrul platformei IQOS Club sau prin comunicare directă).

    Voucherul se activează în contul utilizatorului în termen de maxim 24 de ore de la data finalizării cu succes a interacțiunii.

    Voucherul este activ în contul utilizatorului timp de 60 de zile calendaristice; după această perioadă, voucherul va deveni inactiv şi Participantul nu va mai putea beneficia de acesta.

  • Dacă Participantul deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro, dar nu deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club, atunci acesta va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru 3 pachete HEETS/Fiit, cod unic alfanumeric format din 7 caractere. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul platfomei online www.iqos.ro, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, după confirmarea eligibilităţii Participantului, respectiv confirmarea finalizării cu vânzare, în termenele prezentului Regulament, a recomandării înregistrate de acesta.

Articolul II În cadrul SECŢIUNII 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR, paragraful 4, având următorul conţinut, se elimină şi nu îşi mai produce efecte de la data autentificării acestui Act Adițional:

Participantul care deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club va acumula în contul său 1 Moment dacă persoana recomandată a finalizat cu vânzare recomandarea înregistrată de Participant şi a achiziţionat un sistem IQOS sau lil SOLID, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.


Articolul III În cadrul SECŢIUNII 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR, paragraful 6 va avea de la data autentificării acestui Act Adițional următorul conținut:

Forward points şi voucherele IQOS acumulate de Participant în contul său din cadrul platformei online IQOS Club vor putea fi utilizate conform detaliilor promoţiilor active disponibile, aşa cum acestea sunt descrise în cadrul regulamentelor promoţiilor, disponibil la https://www.iqos.ro/club/regulament.


Articolul IV În cadrul SECŢIUNII 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR, paragraful 13, având următorul conţinut, se elimină şi nu îşi mai produce efecte de la data autentificării acestui Act Adițional:

Participantul care deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro, dar nu deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club poate decide ulterior să se înroleze şi să-şi activeze contul în cadrul platformei online IQOS Club. În această situaţie, toate codurile de revendicare primite de acesta, neutilizate încă şi aflate în termenul de valabilitate menţionat anterior, se vor converti în puncte în contul său IQOS Club, fiecare cod fiind echivalat cu 75 puncte în contul său. Punctele vor putea fi utilizate conform regulamentului programului IQOS Club, disponibil aici.


Articolul V În cadrul SECŢIUNII 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR, paragraful 14 va avea de la data autentificării acestui Act Adițional următorul conținut:

Pe perioada prezentei promoţii, un Participant va fi recompensat, cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate, pentru recomandări înregistrate cu succes începând cu data de 01 ianuarie 2023 şi finalizate cu vânzare în termen de maximum 30 zile calendaristice.


Restul prevederilor Regulamentului rămân nemodificate.


PHILIP MORRIS TRADING SRL

Prin mandatar