Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/DELIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

Regulamentul Oficial al Campaniei promoţionale

„Recomandă IQOS”


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE


Campania promoţională „Recomandă IQOS” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de Philip Morris Trading S.R.L (numită în prezentul Regulament „Organizatorul”), cu sediul în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, cu punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CIF RO 4888165. Participanţii la această Campanie promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial” sau „Regulament”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil oricărui solicitant, pe perioada de desfăşurare a Campaniei promoţionale, în cadrul website-ului www.iqos.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participanţilor a respectivelor modificări.


SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE. DURATA.


Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României şi se va derula în perioada cuprinsă între 01 februarie 2023 şi 31 decembrie 2023 (inclusiv), cu respectarea datelor prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la orice considerente faptice de natură a determina participanţii la Campania promoţională să considere continuarea Campaniei promoţionale ulterior datei de 31 decembrie 2023 (inclusiv), sau încheierea Campaniei promoționale anterior datei de 31 decembrie 2023, cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui Act Adiţional la prezentul Regulament Oficial, adus la cunoştinţa participanţilor prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.


SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE


La această Campanie pot participa cetăţenii români, cu vârsta de peste 18 ani (împliniţi până la data înscrierii lor în cadrul prezentei Campanii), cu cont activ pe website-ul www.iqos.ro, care au domiciliul sau reşedinţa sau sunt rezidenţi în România.

În înțelesul prezentului regulament, se defineşte ca fiind utilizator cu cont activ pe website-ul www.iqos.ro acel utilizator care întruneşte cumulativ următoarele criterii:

 • A completat formularul de înregistrare a unui cont prin oricare din modalităţile puse la dispoziţie de Organizator;
 • A primit, pe adresa de email completată în cadrul formularului de înregistrare, un e-mail de confirmare a iniţializării contului său;
 • A accesat link-ul din cadrul emailului primit conform detaliilor menţionate anterior şi a finalizat astfel configurarea contului creat;
 • Contul nu a fost ulterior inactivat, blocat sau anonimizat.

În întelesul prezentului regulament, se defineşte ca fiind utilizator cu profil activ în cadrul platformei online IQOS Club acel utilizator care întruneşte cumulativ următoarele criterii:

 • Deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro;
 • Are înregistrat în contul lui pe website-ul www.iqos.ro minimum un dispozitiv IQOS şi/sau lil SOLID;
 • A accesat platforma online IQOS Club (https://www.iqos.ro/club/) şi este încadrat într-unul dintre cele 3 Niveluri disponibile în cadrul platformei, conform condiţiilor generale de utilizare a platformei promoţionale IQOS Club disponibile la https://www.iqos.ro/club/regulament.

În înțelesul prezentului regulament, se defineşte ca fiind utilizator al aplicaţiei digitale iSPOT acel utilizator care întuneşte cumulativ următoarele criterii:

 • A descărcat şi instalat pe dispozitivele mobile compatibile aplicaţia digitală iSPOT, din platformele iOS şi Android;
 • A creat şi activat cont în cadrul aplicaţiei digitale iSPOT şi se poate autentifica cu succes în cadrul acesteia;
 • Deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro.

La prezenta Campanie nu pot participa angajații societăţilor Philip Morris Trading S.R.L., Philip Morris România S.R.L. sau angajaţii companiilor organizatoare implicate în desfăşurarea acestei Campanii şi nici angajaţii celorlalte entităţi legale implicate în această acţiune (inclusiv reprezentanţii Organizatorului din cadrul acestei Campanii promoţionale sau reprezentanții magazinelor în care sunt comercializate pachetele de rezerve de tutun, parte din Campanie), precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră). Prin implicare în organizarea promoţiei se înţelege derularea activităţilor care au legătură cu modalitatea de acordare a materialelor/cupoanelor promoţionale, a premiilor, algoritmi, trageri la sorţi şi orice alte acţiuni care influenţează sau pot influenţa determinarea câştigătorilor Campaniei promoţionale.

Din dorinţa de a nu prejudicia niciun utilizator care doreşte să participe la prezenta Campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce priveşte corecta participare. O persoană poate deține un singur cont individual pe platforma online www.iqos.ro. Orice încercare de duplicare a unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi (același nume, prenume, adresă de livrare, număr de telefon), va atrage după sine ștergerea conturilor deschise ulterior contului inițial, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la dezactivarea contului inițial de utilizator.

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare reglementat în prezentul Regulament a fost încălcat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude participanţi din Campanie cu sau fără indicarea motivului. Acest lucru se aplică mai ales participanţilor care îşi manipulează sau încearcă să îşi manipuleze participarea (în principal prin crearea de conturi multiple sau încercând să obţină sau să creeze şanse suplimentare de a câştiga în mod incorect) sau care încalcă Regulamentul Campaniei.


SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ


Participanţii pot recomanda persoane fumătoare adulte care şi-au exprimat interesul legat de sistemul IQOS sau lil SOLID prin următoarele metode:

A. Direct de către Participant:

 • Prin intermediul platformei online IQOS Club, în cadrul secţiunii speciale dedicate înscrierii de recomandări;
 • Prin intermediul platformei online www.iqos.ro, în cadrul secţiunii speciale dedicate înscrierii de recomandări:
 • Prin intermediul aplicaţiei digitale iSPOT;

B. Prin intermediul reprezentanţilor Organizatorului, autorizaţi de acesta din urmă pentru a acţiona în numele acestuia şi de a înregistra recomandări în numele Participanţilor.

Participanţii se vor asigura că vor înregistra recomandare doar pentru persoanele fumătoare adulte recrutate dintre persoanele deja cunoscute de acesta sau cu care a avut o interacţiune directă, faţă în faţă cu acestea. Se interzice Participanţilor utilizarea brandului IQOS în campanii de publicitate, recrutări prin mijloace electronice, cum ar fi, dar fără a se limita la, comunicări pe e-mail, comunicări SMS utilizând baze de date din orice surse, realizarea de website-uri în scop de promovare şi recrutare potenţiali cumpărători, promovarea pe paginile de socializare şi orice altă acţiune care poate fi considerată acţiune de publicitate prin mijloace electronice. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost încălcat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor punctele acumulate / premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campania promoţională până la încheierea acesteia.

Pentru a înscrie o recomandare prin oricare din modalităţile descrise anterior la punctul A. din cadrul prezentului regulament, Participantul va completa un formular cu următoarele date personale ale persoanei fumătoare adulte recomandate: nume, prenume, judeţ, număr telefon mobil. Totodată, Participantul va confirma în cadrul formularului de recomandare faptul că

 • este de acord cu termenii şi condiţiile recomandării
 • persoana recomandată este adultă şi fumătoare.

Pentru a înscrie o recomandare prin modalitatea descrise anterior la punctul B. din cadrul prezentului regulament, Participantul, prin intermediul reprezentantului Organizatorului, va completa un formular cu următoarele date personale ale persoanei fumătoare adulte recomandate: nume, prenume, număr telefon mobil. Totodată, Participantul va confirma în cadrul formularului de recomandare faptul că:

 • este de acord cu înregistrarea recomandării,
 • este de acord cu termenii şi condiţiile procesului de recomandare
 • persoana recomandată este adultă şi fumătoare.

Pentru ca o recomandare să fie înscrisă cu succes în cadrul platformei online trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:

 • Datele introduse să fie corecte şi complete;
 • Numărul de telefon mobil al persoanei recomandate să fie valid;
 • Persoana recomandată, identificată după numărul de telefon, nu a fost înscrisă / recomandată anterior, prin acelaşi sau orice alt canal de adaugare recomandări, cum ar fi dar fără a se limita la iSPOT, iQOACH;
 • Persoana recomandată nu trebuie să deţină cont activ în cadrul platformei iqos.ro cu dispozitiv înscris / asociat contului;
 • Persoana recomandată să nu fi achiziţionat anterior, prin intermediul reprezentanţilor de vânzare ai Organizatorului sau prin altă modalitate, un alt sistem IQOS şi/sau lil SOLID 2.0, conform ofertelor comerciale active sau anterioare.

După completarea cu succes a formularului de recomandare, persoana recomandată va primi, prin comunicare SMS la numărul de telefon mobil completat în formularul de recomandare, informaţii referitoare la persoana care l-a recomandat, precum şi faptul că va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului în interval de maxim 48 de ore. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

Toate persoanele recomandate înscrise de Participant prin oricare din modalităţile descrise anterior în cadrul prezentului regulament vor fi contactate de un reprezentant al Organizatorului în vederea prezentării detaliilor despre sistemul IQOS şi/sau lil SOLID 2.0.

Recomandările care se finalizează cu achiziţionarea de către persoana recomandată a unui sistem IQOS sau a unul sistem lil SOLID (independent de oferta comercială disponibilă la momentul achiziționării dispozitivului) sunt numite în continuare „recomandări finalizate cu vânzare" şi doar acestea vor fi contorizate în vederea recompensării.

Prin "Ofertă" se înţelege oferta de achiziţie cu sau fără testare prealabilă de produs, prezentată de agentul de vânzări al Fieldstar S.R.L. („Vânzătorul") Cumpărătorului, care se poate referi la

 • produsul IQOS, inclusiv orice pachet promoţional (IQOS şi HEETS/Fiit) sau
 • produsul lil SOLID, orice pachet promoţional (lil SOLID şi Fiit).

Ofertele pot fi construite în considerarea unicităţii celui ce le primeşte, prin prisma faptului că dau dreptul achizitorului la facilităţi economice sau de altă natură. Orice încercare de accesare a Ofertei de către aceeaşi persoană în moduri care ar urmări încălcarea condiţiilor ofertei sau inducerea în eroare a Vânzătorului cu privire la identitatea achizitorului Ofertei (cum ar fi, dar nelimitându-se la crearea de identităţi diferite pentru una şi aceeaşi persoană fizică, duplicarea unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi – de exemplu același nume, prenume, adresă de livrare/facturare, număr de telefon), va atrage după sine anularea Ofertei, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la informarea organelor de urmărire penală competente. Suplimentar, orice tentativă de fraudă detectată în cadrul și în legătură cu promoții active organizate de Organizator împreună cu Fieldstar S.R.L. va duce la posibilitatea ca utilizatorului care a comis respectiva fraudă sau încercare de fraudă să i se poată refuza reducerea/premiul/gratuitatea.

Pentru ca o recomandare finalizată cu achiziţie să fie considerată validă, achiziţionarea de către persoana recomandată a sistemului IQOS sau lil SOLID trebuie să fie realizată doar de la reprezentantul Organizatorului de care a fost contactat în termenul descris mai sus din momentul primirii SMS-ului şi doar ca urmare a respectării paşilor descrişi prin SMS.

Nu vor fi considerate recomandări finalizate valide şi nu vor fi contorizate în contul participantului care a înregistrat recomandarea acele achiziţii de sisteme IQOS şi/sau lil SOLID din alte surse decât cea menţionată anterior în cadrul prezentului paragraf, cum ar fi, dar fără a se limita la, direct de pe website-ul www.iqos.ro sau din magazinele partenere sau ca urmare a interacţiunii cumpărătorilor cu un reprezentant al Organizatorului, alta decât prin întâlnirea cu reprezentantul Organizatorului de care a fost contactat în termenul de 48 de ore descris mai sus din momentul primirii SMS-ului şi alta ca urmare a recomandării făcute de Participantul înscris în prezenta Promoţie.

Pentru ca o recomandare finalizată cu achiziţie să fie considerată validă, persoana recomandată, care achiziţionează sistemul IQOS sau sistemul lil SOLID, trebuie să comunice şi să înregistreze vânzarea utilizând numărul de telefon mobil înscris de Participant la momentul înregistrării recomandării. Nu vor fi considerate recomandări finalizate valide şi nu vor fi contorizate în contul participantului care a înregistrat recomandarea acele achiziţii de sisteme IQOS sau lil SOLID pentru care persoana recomandată declară în cadrul interacţiunii cu reprezentantul IQOS un alt număr de telefon mobil, diferit de cel înscris de Participant la momentul înregistrării recomandării.

Pentru ca o recomandare finalizată cu achiziţie să fie considerată validă, persoana recomandată trebuie să acceseze, cu respectarea paşilor descrişi anterior, dintre ofertele disponibile de tipul „Starter Kit”. Nu vor fi considerate recomandări finalizate valide şi nu vor fi contorizate în contul participantului care a înregistrat recomandarea acele achiziţii de sisteme IQOS sau lil SOLID din alte oferte, cum ar fi dar fără a se limita la, oferte de tip „Loyalty Kit”, conform ofertelor comerciale active ale Vânzătorului.


SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR, METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR


În funcţie de categoria în care se încadrează Participantul, acesta va fi recompensat pentru o recomandare finalizată cu vânzare după cum urmează:

 • Dacă Participantul deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club, atunci acesta va acumula în contul său 75 puncte pentru orice recomandare finalizată cu vânzare. Punctele se vor acorda şi se vor acumula în contul Participantului după confirmarea eligibilităţii acestuia, respectiv confirmarea finalizării cu vânzare, în termenele prezentului Regulament, a recomandării înregistrate de acesta.
 • Dacă Participantul deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro, dar nu deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club, atunci acesta va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru 3 pachete HEETS/Fiit, cod unic alfanumeric format din 7 caractere. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul platfomei online www.iqos.ro, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, după confirmarea eligibilităţii Participantului, respectiv confirmarea finalizării cu vânzare, în termenele prezentului Regulament, a recomandării înregistrate de acesta.

Recompensele, indiferent de tipul acestora, se acordă Participanţilor în mod automat, în maximum 48 ore de la finalizarea cu vânzare a recomandării înregistrate.

Recompensele de tip puncte se acumulează în contul Participantului din cadrul platformei online IQOS Club.

Recompensele de tip cod revendicare se transmit Participanţilor prin comunicare SMS, la numărul de telefon înregistrat în contul utilizatorului din cadrul website-ului www.iqos.ro. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

Participantul poate primi, din partea Organizatorului, maximum 10 (zece) recompense pentru recomandare finalizată cu vânzare pe perioada unui an calendaristic, indiferent de numărul de recomandări înregistrate şi finalizate cu succes în acelaşi interval de timp, în termenele prezentului regulament. Aceasta limitare poate diferi in functie de recompensele acordate în campaniile derivate, desfășurate pe perioade mai scurte, care se regăsesc în regulamentele disponibile la https://www.iqos.ro/club/regulament.

Punctele acumulate de Participant în contul său din cadrul platformei online IQOS Club vor putea fi utilizate conform detaliilor promoţiilor active disponibile, aşa cum acestea sunt descrise în cadrul regulamentelor promoţiilor, disponibil la https://www.iqos.ro/club/regulament.

Un cod de revendicare primit de Participant ca beneficiu în cadrul prezentei Campanii Promoţionale şi neutilizat de acesta are termen de valabilitate 30 (treizeci) zile calendaristice de la data transmiterii codului de către Organizator prin comunicare SMS. În cazul în care Participantul nu a revendicat beneficiul în termenul de valabilitate, codul de revendicare va expira, iar beneficiul nu se mai acordă.

Participantul poate revendica beneficiul constând în 3 (trei) pachete HEETS/Fiit, pe baza codului de revendicare primit, din centrele de premiere desemnate de Organizator: din reţelele de benzinării Rompetrol, OMV, Petrom, magazinele din reţeaua Lagardere (Inmedio, 1 Minute, Relay), Tabac Xpress, precum şi din magazinele IQOS, numite în continuare centre de premiere.

Revendicarea se face pe baza codului de revendicare format din 7 caractere, primit prin comunicare SMS din partea Organizatorului. Lista cu centrele de revendicare va fi disponibilă participanţilor pe website-ul dedicat platformei IQOS Club.

În faza recepţionării beneficiului, Participantul trebuie să se prezinte personal în faţa reprezentantului centrului de premiere şi să prezinte codul de validare unic alfanumeric format din 7 (şapte) caractere din cadrul SMS-ul primit din partea Organizatorului. Aceste informaţii sunt necesare validării beneficiului revendicat şi intrării în posesia lui.

La revendicarea beneficiului dintr-unul din centrele de premiere, un Participant poate opta pentru una sau oricare combinaţie dintre variantele de pachete din portofoliul de produse HEETS sau Fiit al Philip Morris Trading comercializate pe teritoriul României şi eligibile pentru revendicare în cadrul prezentei Promoţii, în limita stocului disponibil existent în locaţia aleasă de Participant pentru revendicarea premiului.

Reprezentantul centrului de premiere nu are obligaţia de a oferi informaţii în legătură cu prezenta Promoţie. Pentru detalii în acest sens, participanţii trebuie să apeleze Centrul de asistenţă clienţi.

Participantul care deţine cont activ pe website-ul www.iqos.ro, dar nu deţine cont activ în cadrul platformei online IQOS Club poate decide ulterior să se înroleze şi să-şi activeze contul în cadrul platformei online IQOS Club. În această situaţie, toate codurile de revendicare primite de acesta, neutilizate încă şi aflate în termenul de valabilitate menţionat anterior, se vor converti în puncte în contul său IQOS Club, fiecare cod fiind echivalat cu 75 puncte în contul său. Punctele vor putea fi utilizate conform regulamentului programului IQOS Club, disponibil aici.

Pe perioada prezentei promoţii, un Participant va fi recompensat, cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate, pentru recomandări înregistrate cu succes începând cu data de 01 ianuarie 2023 şi finalizate cu vânzare până cel târziu la data de 05 ianuarie 2024 (inclusiv).

Câştigătorii premiilor acestei Campanii promoţionale vor primi doar premiul/premiile câştigat/e, conform cu cele menționate mai sus și prevăzute în prezentul Regulament.

Câştigătorii nu pot cere modificarea naturii, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiilor. În situaţia în care câştigătorul refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acest premiu din motive independente de Organizator, premiul nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu.


SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDERE


Organizatorul şi societăţile implicate în organizarea prezentei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei. Prin înscrierea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte condiţiile de participare precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei campanii. Organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care un participant nu poate accesa platforma online dedicată Campaniei din motive care nu ţin de funcţionalitatea website-ului, de genul: conexiune la internet, programe instalate, versiuni de browser vechi, probleme cu reţeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al website-ului etc sau alte motive independente de Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul document sau al documentelor conexe.


SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare şi acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Regulamentului (UE) nr. 679/2016, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

 1. Dreptul de informare şi acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată la CP84 OP83, Bucureşti sau prin email la contact@iqos.ro, o dată pe an, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. În caz afirmativ, va furniza persoanei vizate urmatoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul la rectificare: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2006; şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 6. Dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop .

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei participanţilor care se înregistrează în Baza de date PM şi câştigătorilor de premii: nume, prenume, data de naştere, număr telefon mobil, e-mail, localitate, judeţ, sex. Organizatorul, prin Împuterniciții săi, își rezervă dreptul de a păstra eventualele înregistrări ale convorbirilor telefonice pentru o perioada de 12 luni în scopul prevenirii și remedierii încălcărilor prezentului Regulament.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea câştigătorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la utilizatorii IQOS/lil SOLID, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator. Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi. Prin înscrierea în Baza de date PM prin intermediul secţiunilor dedicate din cadrul website-urilor deţinute de Philip Morris Trading S.R.L, participanţii care au optat în acest sens îşi dau în mod expres consimţământul ca datele lor (respectiv, nume şi prenume, data naşterii, sex, telefon mobil, adresă de e-mail, localitate, judeţ) să fie incluse în baza de date de utilizatori IQOS / fumători adulţi a companiei Philip Morris Trading S.R.L. şi să primească ocazional obiecte promoţionale, precum şi informaţii prin poştă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege.

Organizatorul va respecta dispoziţiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Formularele conţinând date cu caracter personal completate on-line, precum şi rezultatele oricăror interacţiuni finalizate de utilizatori, cum ar fi dar fără a se limita la răspunsurile date de aceştia la întrebările / chestionare disponibile în cadrul website-urilor deţinute de Philip Morris Trading S.R.L, devin proprietatea Philip Morris Trading S.R.L., cu toate drepturile aferente, inclusiv dreptul de a prelucra sau utiliza în scopuri de marketing direct informaţiile conţinute, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana respectivă. Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului document şi al documentelor conexe şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată la CP84 OP83, Bucureşti sau prin email la contact@iqos.ro, o dată pe an, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Philip Morris Trading S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016.


SECŢIUNEA 8. CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENTI


Pe perioada derulării prezentei Campanii, de luni până vineri, orele 08.00-20.00, sâmbătă şi duminică, orele 10:00 – 18:00, persoanele interesate de detalii pot contacta centrul de asistenţă clienţi destinat IQOS la numărul 0800.030.333 (apel gratuit) pentru a afla mai multe informaţii în legătură cu prezenta Campanie. În afara programului menţionat mai sus, va exista un mesaj preînregistrat care va comunica apelanţilor programul de funcţionare a liniei telefonice.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare solicitările primite la centrul de asistenţă clienţi de la apelanţi cu atitudine necorespunzătoare (cum ar fi, dar fără a se limita la aceste situaţii: limbaj agresiv, inadecvat, ton ridicat al vocii, ameninţări). În aceste cazuri vor fi luate în considerare spre analiză, doar situaţiile semnalate şi primite de către Organizator de la respectivii reclamanţi în scris, la adresa de email contact@iqos.ro până la data de 14 ianuarie 2024 (inclusiv), data recepţionării emailului.


SECŢIUNEA 9. LITIGII


În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie promoţională se primesc în scris de către Organizator prin email la adresa contact@iqos.ro sau prin Poştă la adresa CP84, OP83, Bucureşti, România.


SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI


Prezenta Campanie poate înceta ca urmare a unei decizii a Organizatorului sau în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie promoţională.


PHILIP MORRIS TRADING SRL