Introdu data nașterii pentru a confirma că ești un utilizator adult (peste 18 ani), fumător, rezident în România.

CONFIRMĂ

Trebuie să ai peste 18 ani pentru a accesa acest website.

IQOS.RO este un website operat de Philip Morris Trading S.R.L. Poți accesa acest site numai dacă ai peste 18 ani, ești fumător și rezident în România. Aici vei putea afla mai multe despre elementele și caracteristicile produsului IQOS și, de asemenea, vei putea cumpăra sistemul IQOS, componente ale acestuia și TEREA/LEVIA/HEETS, pentru a fi utilizate exclusiv cu IQOS. Produsele noastre nu sunt o alternativă la renunțarea la fumat și nu au fost create ca soluție care să faciliteze renunțarea la fumat. IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care creează dependență și este destinat fumătorilor adulți. Vizitează secțiunea ”IMPORTANT” pentru mai multe detalii.

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale

„IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară „IQOS – înregistrează-te pentru un starter Kit sau Loyalty Kit” (numită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de Philip Morris Trading S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, cu punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr.28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004 având CUI RO 4888165. Participanţii la această Campanie promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe perioada de desfăşurare a Campaniei, în magazinele participante.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

Termenii menţionaţi în prezentul regulament prevalează oricăror altor comunicări şi/sau informaţii existente pe ambalajele produselor participante şi/sau alte materiale informative.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE

Campania publicitară este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în locaţiile selectate de către Organizator (denumite în continuare „Magazine Participante”) din reţelele de magazine şi/sau staţii de distribuţie carburanţi sau alte magazine partenere IQOS. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica lista cu Magazine Participante, prin întocmirea de Act Adiţional la prezentul regulament, trimiterea acestuia către Magazinele Participante.

La Campania publicitară participă dispozitivul de încălzit tutun comercializate de Philip Morris Trading pe teritoriul României: IQOS şi lil SOLID (denumite in continuare “Produsele Participante”) având ataşate materiale autocolante informative referitoare la prezenta Campanie Publicitară.

Beneficiile acordate prin intermediul prezentei Campanii publicitare sunt distincte şi nu se cumulează cu alte oferte comerciale de vânzare dispozitive de tip IQOS şi/sau lil SOLID.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe la data de 16 ianuarie 2024, ora 00:00:00 şi se va derula zilnic în intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59 (inclusiv), până la data de 31 decembrie 2024 ora 23:59:59 (inclusiv), cu respectarea datelor prevăzute în prezentul Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la orice considerente faptice de natură a determina participanţii la Campanie să considere continuarea Campaniei ulterior datei de 31 decembrie 2024, ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui Act Adiţional la prezentul Regulament, adus la cunoştinţa participanţilor prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La această Campanie publicitară pot participa cetăţenii români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii prezentei Campanii publicitare), fumători şi/sau utilizatori IQOS/lil SOLID, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi rezidenţii în România care îndeplinesc aceleaşi cerinţe de vârstă şi care au statut de fumători.

Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil, valabil în reţelele de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobile pe care să îl poată utiliza pentru înscrierea în cadrul Campaniei publicitare şi la care să poată fi contactaţi pe toata durata Campaniei.

La Campania publicitară nu au dreptul să participe angajaţii societăţilor Philip Morris Trading S.R.L., Philip Morris România S.R.L. sau angajații companiilor organizatoare implicate în desfășurarea acestei şi nici ai celorlalte entităţi legale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

Prin implicare în organizarea Campaniei publicitare se înţelege derularea activităţilor care au legătură cu modalitatea de acordare a materialelor/cupoanelor/codurilor promoţionale, procese de selecţie şi orice alte acţiuni care influenţează sau pot influenţa determinarea beneficiarilor Campaniei publicitare. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor beneficiile obţinute ca rezultat al activităţii lor.

Din dorinţa de a nu prejudicia niciun participant care doreşte să participe la prezenta Campanie, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce priveste corecta participare la Campanie.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE, ACORDARE A REDUCERILOR

5.1 Mecanismul de participare şi acordare a reducerilor pentru programul Starter Kit

Pentru a putea beneficia de reducerile aferente prezentei Campanii publicitare, Participanţii, care îndeplinesc condiţiile de participare conform Secţiunii 4. Condiţii de participare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să îşi exprime interesul pentru achiziţionarea dispozitivului IQOS/lil SOLID din cadrul Magazinelor Participante;
 • Să achiziţioneze din cadrul unuia dintre Magazinele Participante un produs participant la prezenta Campanie.

Ulterior achiziţionării produsului participant, Participantul se poate înscrie în prezenta Campanie:

 1. prin trimiterea prin comunicare SMS la numărul 3768 a codului alfanumeric existent pe autocolantul de pe dispozitivul IQOS/lil SOLID achiziţionat anterior. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

 2. sau

 3. de către reprezentantul magazinului, prin completarea formularului dedicat în cadrul aplicaţiei ISPOT, conţinând următoarele date personale ale participantului: nume, prenume, număr telefon mobil, localitate, judeţ şi codul alfanumeric existent pe autocolantul de pe dispozitivul IQOS/lil SOLID achiziţionat anterior.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre mecanismele de participare menţionate anterior în cadrul prezentei secţiuni pe parcursul desfășurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau rectifica acestea, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în orice moment pe perioada derulării Campaniei, la decizia Organizatorului.

După finalizarea cu succes a etapei de înscriere, punctele a. şau b., clientul, cumpărător al dispozitivului IQOS/lil SOLID, participant la prezenta campanie publicitară, fumător adult, va primi, din partea Organizatorului, o comunicare SMS conţinând un link-ul unic personalizat destinat finalizării procesului de înregistrare. Clientul poate accesa link-ul primit în vederea finalizării înregistrării contului (în situaţia în care nu are deja un profil înregistrat în cadrul platformei www.iqos.ro) şi a înregistrării dispozitivului în contul său.

În situaţia în care în decurs de 48 de ore clientul nu a finalizat procesul de înregistrare, acesta va fi contactat ulterior de un reprezentant al Organizatorului, în vederea prezentării detaliilor despre produsele IQOS/lil SOLID, a înregistrării utilizatorului (în situaţia în care acesta nu are deja un profil înregistrat în cadrul platformei www.iqos.ro), a înregistrării dispozitivului în contul clientului şi a prezentării mecanicilor promoţionale pe care acesta le poate accesa.

O persoană poate deține un singur cont individual pe site-ul www.iqos.ro. Orice încercare de duplicare a unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi (același nume, prenume, adresă de livrare/facturare, număr de telefon), va atrage după sine ștergerea conturilor deschise ulterior contului inițial, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la dezactivarea contului inițial de utilizator. Suplimentar, orice tentativă de fraudă detectată în cadrul și în legătură cu promoții active de pe site- ul www.iqos.ro va duce la posibilitatea ca utilizatorului care a comis respectiva fraudă sau încercare de fraudă să i se poată refuza reducerea/premiul/gratuitatea.

Participanţii vor putea fi recompensaţi în urma îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor menţionate anterior în cadrul prezentului Regulament prin acordarea, în cadrul interacţiunii cu reprezentantul Organizatorului sau după finalizarea cu succes a acesteia, cu oferte speciale constând în pachete HEETS/TEREA/Fiit pe care le va primi cu titlu de gratuitate sau reduceri la achiziţii ulterioare din cadrul magazinului online www.iqos.ro sau la magazinele dedicate IQOS.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA BENEFICIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

În cadrul prezentei Campanii se vor acorda beneficiiconstând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde, în cuantum de

 • 2 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţionează dispozitiv IQOS din gama ILUMA, respectiv
 • 3 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza dispozitiv IQOS din gama Originals sau dispozitiv lil SOLID.

Pachetele acordate gratuit vor fi dintre cele disponibile existente pe piaţa locală comercială din portofoliul Organizatorului.

Participantul va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru pachete cu rezerve din tutun care nu arde, cod unic alfanumeric. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul prezentei campanii publicitare, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, după confirmarea eligibilităţii Participantului, respectiv confirmarea finalizării înregistrării dispozitivului în contul participantului, împreună cu numărul de pachete din tutun care nu arde care pot fi revendicate de Participant pe baza codului transmis de Organizator şi primit de Participant.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

Un cod de revendicare primit de Participant ca beneficiu în cadrul prezentei Campanii Promoţionale şi neutilizat de acesta are termen de valabilitate 48 (patruzecişiopt) de ore de la momentul generării codului de revendicare. În cazul în care Participantul nu a revendicat beneficiul în termenul de valabilitate, codul de revendicare va expira, iar gratuitatea nu se mai acordă.

Participantul poate revendica gratuitatea constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde, pe baza codului de revendicare primit, din centrele de premiere desemnate de Organizator: din reţelele de benzinării Rompetrol, MOL, OMV, magazinele din reţeaua Lagardere (Inmedio, 1 Minute, Relay), Tabac Xpress, precum şi din magazinele IQOS şi partenere IQOS, numite în continuare centre de premiere.

Revendicarea se face pe baza codului de revendicare primit prin comunicare SMS din partea Organizatorului. În faza recepţionării gratuităţii, Participantul trebuie să:

 • se prezinte personal în faţa reprezentantului centrului de premiere
 • să prezinte codul de revendicare unic alfanumeric din cadrul SMS-ul primit din partea Organizatorului;
 • după introducerea, de către reprezentantul de vânzări din cadrul centrului de premiere, a codului de revendicare, se va transmite, în mod automat, prin comunicare SMS, un cod de validare Participant. Comunicarea SMS se transmite pe numărul de telefon al Participantului, acelaşi cu care acesta s-a înregistrat anterior şi pe care a fost recepţionat codul de revendicare beneficiu;
 • Participantul comunică reprezentantului centrului de premiere codul de validare, iar acesta din urmă îl va introduce în sistemul de validare electronică. În situaţia în care codul de validare înscris este corect, interacţiunea de revendicare beneficiu se finalizează cu succes. În situaţia în care codul de validare înscris nu este corect, reprezentantul centrului de premiere va fi informat printr-un mesaj de răspuns în cadrul platformei de validare electronică, iar acesta va informa, la rândul lui, Participantul.

Aceste informaţii sunt necesare validării gratuităţii revendicate şi intrării în posesia acesteia.

La revendicarea gratuităţii dintr-unul din centrele de premiere, un Participant poate opta pentru una sau oricare combinaţie, funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat anterior şi de numărul de pachete pe care le poate revendica în mod gratuit, dintre variantele de pachete cu rezerve din tutun care nu arde din portofoliul de produse al Philip Morris Trading comercializate pe teritoriul României şi eligibile pentru revendicare în cadrul prezentei Promoţii, în limita stocului disponibil existent în locaţia aleasă de Participant pentru revendicarea premiului şi funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat.

Reprezentantul centrului de premiere nu are obligaţia de a oferi informaţii în legătură cu prezenta Promoţie. Pentru detalii în acest sens, participanţii trebuie să apeleze Centrul de asistenţă clienţi.

SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un participant la această Campanie să fie eligibil pentru achiziţionarea ofertei trebuie să fe întrunite cumulativ condiţiile de participare indicate în Secţiunile 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Fiecare participant va fi identificat pe parcursul Campaniei după datele personale pe care le declară în timpul procesului de înscriere în Campanie (nume, prenume, localitate, judeţ, număr telefon mobil, adresa de email).

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile implicate în organizarea prezentei Promoţii nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Promoţie datorită unor cauze care nu depind direct de ei.

Prin înscrierea la această Promoţie, Participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii Promoţionale.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care un participant doreşte să participe la prezenta Promoţie dar nu se întrunesc cumulativ toate condiţiile de participare prevăzute la Secţiunie 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu este responsabil pentru situaţiile în care datele declarate de participanţi în timpul procesului de înregistrare conţin erori, sunt incomplete şi/sau aparţin altei persoane.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei publicitare.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie promoţională le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare şi acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Regulamentului (UE) nr. 679/2016, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

 1. Dreptul de informare şi acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată la CP84 OP83, Bucureşti, o dată pe an, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. În caz afirmativ, va furniza persoanei vizate urmatoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul la rectificare: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2006; şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 6. Dreptul la opoziţie: Persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale participanţilor care se înregistrează în Baza de date PM şi câştigătorilor de premii/beneficii: nume, prenume, data de naştere, număr telefon mobil, email, localitate, judet, sex.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea câştigătorilor Campaniei publicitare, realizarea de rapoarte statistice cu privire la utilizatorii IQOS. Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi.

Organizatorul va respecta dispoziţiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Formularele conţinând date cu caracter personal completate on-line în cadrul website-ului dedicat Campaniei de către Participanţi devin proprietatea Philip Morris Trading S.R.L., cu toate drepturile aferente, inclusiv dreptul de a prelucra sau utiliza în scopuri de marketing direct informaţiile conţinute, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana respectivă. Prin înscrierea la această Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată la contact@iqos.ro, în mod gratuit, compania Philip Morris Trading S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Philip Morris Trading S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2006.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie publicitară.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie promoţională se primesc în scris de către Organizator la adresa de email contact@iqos.ro până la data de 11 ianuarie 2025 (inclusiv), data primirii.

SECŢIUNEA 12. CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI

Pe perioada derulării prezentei campanii publicitare, de luni până vineri, orele 08:00 - 20:00 şi sâmbătă - duminică orele 10:00 - 18:00, persoanele interesate de detalii pot contacta centrul de asistenţă clienţi destinat IQOS la numărul 0800.030.333 (apel gratuit) pentru a afla mai multe informaţii în legătură cu prezenta Campanie publicitară. În afara programului menţionat mai sus, va exista un mesaj preînregistrat care va comunica apelanţilor programul de funcţionare a liniei telefonice.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare solicitările primite la centrul de asistenţă clienţi de la apelanţi cu atitudine necorespunzătoare (cum ar fi, dar fără a se limita la aceste situaţii: limbaj agresiv, inadecvat, ton ridicat al vocii, ameninţări). În aceste cazuri vor fi luate în considerare spre analiză, doar situaţiile semnalate şi primite de către Organizator de la respectivii reclamanţi în scris, la adresa de e-mail contact@iqos.ro până la data de 11 ianuarie 2025 (inclusiv), data primirii emailului.

PHILIP MORRIS TRADING SRL
ACT ADITIONAL Nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

„IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”

Philip Morris Trading S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 83-105, clǎdirea A, Judeţul Ilfov, România, având punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculatǎ la Registrul Comerţului sub numǎrul J23/511/2004, având CUI RO4888165, în calitate de Organizator al Campaniei Promoționale „IQOS – înregistreazǎ-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”, în conformitate cu dispozițiile Secțiunii 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale, (denumit în cele ce urmeazǎ „Regulamentul”), a decis modificarea Regulamentului conform celor de mai jos.

PREAMBUL:

Având în vedere extinderea portofoliului de produse din tutun şi produse cu nicotinǎ care nu conţin tutun comercializate de Philip Morris Trading pe teritoriul României Se modificǎ regulamentul Campaniei dupǎ cum urmeazǎ:

Articolul I: În cadrul SECȚIUNII 2. ARIA GEOGRAFICǍ DE DESFǍŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE, al doilea paragraf se modificǎ şi va avea de la data intrǎrii în vigoarea a prezentului act adiţional urmatorul conţinut:

La Campania publicitarǎ participǎ dispozitivele de încǎlzit tutun sau rezerve cu nicotinǎ care nu conţin tutun comercializate de Philip Morris Trading pe teritoriul României: IQOS şi lil SOLID (denumite in continuare “Produsele Participante”) având ataşate materiale informative referitoare la prezenta Campanie Publicitarǎ.

Articolul II: SECȚIUNEA 6. DESCRIEREA BENEFICIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI se modificǎ şi va avea de la data intrǎrii în vigoarea a prezentului act adiţional urmatorul conţinut:

În cadrul prezentei Campanii se vor acorda Reduceri constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde şi/sau rezerve cu nicotină care nu conţin tutun, cu titlu de gratuitate, compatibile cu tipul de dispozitiv achiziţionat, în cuantum de

 • 2 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneazǎ dispozitiv IQOS din gama ILUMA, respectiv
 • 3 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza dispozitiv IQOS din gama Originals sau dispozitiv lil SOLID.

Pachetele acordate gratuit vor fi dintre cele disponibile existente pe piaţa localǎ comercialǎ din portofoliul Organizatorului şi compatibile cu dispozitivul achiziţionat anterior de Participant.

Participantul va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru pachete cu rezerve din tutun care nu arde şi/sau rezerve cu nicotinǎ care nu conţin tutun, cod unic alfanumeric. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul prezentei campanii publicitare, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, dupǎ confirmarea eligibilitǎţii Participantului, respectiv confirmarea finalizǎrii înregistrǎrii dispozitivului în contul participantului, împreunǎ cu numǎrul de pachete din tutun care nu arde şi/sau rezerve cu nicotinǎ care nu conţin tutun care pot fi revendicate de Participant pe baza codului transmis de Organizator şi primit de Participant.

Organizatorul nu îşi asumǎ rǎspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziatǎ a SMS-urilor datoritǎ unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilǎ.

Un cod de revendicare primit de Participant ca beneficiu în cadrul prezentei Campanii Promoţionale şi neutilizat de acesta are termen de valabilitate 48 (patruzecişiopt) de ore de la momentul generǎrii codului de revendicare. În cazul în care Participantul nu a revendicat beneficiul în termenul de valabilitate, codul de revendicare va expira, iar gratuitatea nu se mai acordǎ.

Participantul poate revendica gratuitatea constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde şi/sau rezerve cu nicotinǎ care nu contin tutun, pe baza codului de revendicare primit, din centrele de premiere desemnate de Organizator: din reţelele de benzinǎrii Rompetrol, MOL, OMV, magazinele din reţeaua Lagardere (Inmedio, 1 Minute, Relay), Tabac Xpress, precum şi din magazinele IQOS şi partenere IQOS, numite în continuare centre de premiere.

Revendicarea se face pe baza codului de revendicare primit prin comunicare SMS din partea Organizatorului.

În faza recepţionǎrii gratuitǎţii, Participantul trebuie sǎ:

 • se prezinte personal în faţa reprezentantului centrului de premiere
 • sǎ prezinte codul de revendicare unic alfanumeric din cadrul SMS-ul primit din partea Organizatorului;
 • dupǎ introducerea, de cǎtre reprezentantul de vânzǎri din cadrul centrului de premiere, a codului de revendicare, se va transmite, în mod automat, prin comunicare SMS, un cod de validare Participant. Comunicarea SMS se transmite pe numǎrul de telefon al Participantului, acelaşi cu care acesta s-a înregistrat anterior şi pe care a fost recepţionat codul de revendicare beneficiu;
 • Participantul comunicǎ reprezentantului centrului de premiere codul de validare, iar acesta din urmǎ îl va introduce în sistemul de validare electronicǎ. În situaţia în care codul de validare înscris este corect, interacţiunea de revendicare beneficiu se finalizeazǎ cu succes. În situaţia în care codul de validare înscris nu este corect, reprezentantul centrului de premiere va fi informat printr-un mesaj de rǎspuns în cadrul platformei de validare electronicǎ, iar acesta va informa, la rândul lui, Participantul.

Aceste informaţii sunt necesare validǎrii gratuitǎţii revendicate şi intrǎrii în posesia acesteia.

La revendicarea gratuitǎţii dintr-unul din centrele de premiere, un Participant poate opta pentru una sau oricare combinaţie, funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat anterior şi de numǎrul de pachete pe care le poate revendica în mod gratuit, dintre variantele de pachete cu rezerve din tutun care nu arde şi/sau rezerve cu nicotinǎ care nu contin tutun din portofoliul de produse al Philip Morris Trading comercializate pe teritoriul României şi eligibile pentru revendicare în cadrul prezentei Promoţii, în limita stocului disponibil existent în locaţia aleasǎ de Participant pentru revendicarea premiului şi funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat.

Reprezentantul centrului de premiere nu are obligaţia de a oferi informaţii în legǎturǎ cu prezenta Promoţie. Pentru detalii în acest sens, participanţii trebuie sǎ apeleze Centrul de asistenţǎ clienţi.

Prezentul Act adițional intrǎ în vigoare la data de 25.03.2024.

Restul prevederilor din Regulament rǎmân neschimbate.

PHILIP MORRIS TRADING SRL

ACT ADITIONAL Nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”

Philip Morris Trading S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, având punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CUI RO4888165, în calitate de Organizator al Campaniei Promoționale „IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”, în conformitate cu dispozițiile Secțiunii 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale, (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), a decis modificarea Regulamentului conform celor de mai jos.

PREAMBUL:

Având în vedere extinderea portofoliului de dispozitive de încălzit tutunul şi a portofoliului de produse din tutun şi produse cu nicotină care nu conţin tutun comercializate de Philip Morris Trading pe teritoriul României

Se modifică regulamentul Campaniei după cum urmează:

Articolul I: În cadrul SECŢIUNII 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. PRODUSE PARTICIPANTE, al doilea paragraf se modifică şi va avea de la data intrării în vigoarea a prezentului act adiţional următorul conţinut:

La Campania publicitară participă dispozitivele de încălzit tutun sau rezerve cu nicotină care nu conţin tutun comercializate de Philip Morris Trading pe teritoriul României: IQOS şi lil SOLID (denumite in continuare “Produsele Participante”) având ataşate materiale informative referitoare la prezenta Campanie Publicitară.

Articolul II: SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE, ACORDARE A REDUCERILOR se modifică şi va avea de la data intrării în vigoarea a prezentului act adiţional următorul conţinut:

5.1 Mecanismul de participare şi acordare a reducerilor pentru programul Starter Kit

Pentru a putea beneficia de reducerile aferente prezentei Campanii publicitare, Participanţii, care îndeplinesc condiţiile de participare conform Secţiunii 4. Condiţii de participare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să îşi exprime interesul pentru achiziţionarea dispozitivului IQOS/lil SOLID din cadrul Magazinelor Participante;
 • Să achiziţioneze din cadrul unuia dintre Magazinele Participante un produs participant la prezenta Campanie.

Ulterior achiziţionării produsului participant, Participantul se poate înscrie în prezenta Campanie:

 1. prin trimiterea prin comunicare SMS la numărul 3768 a codului alfanumeric existent pe autocolantul de pe dispozitivul IQOS/lil SOLID achiziţionat anterior. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.
 2. sau

 3. de către reprezentantul magazinului, prin completarea formularului dedicat în cadrul aplicaţiei ISPOT, conţinând următoarele date personale ale participantului: nume, prenume, număr telefon mobil, localitate, judeţ şi codul alfanumeric existent pe autocolantul de pe dispozitivul IQOS/lil SOLID achiziţionat anterior.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre mecanismele de participare menţionate anterior în cadrul prezentei secţiuni pe parcursul desfășurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau rectifica acestea, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în orice moment pe perioada derulării Campaniei, la decizia Organizatorului.

După finalizarea cu succes a etapei de înscriere, punctele a. şau b., clientul, cumpărător al dispozitivului IQOS/lil SOLID, participant la prezenta campanie publicitară, fumător adult, va primi, din partea Organizatorului, o comunicare SMS conţinând un link-ul unic personalizat destinat finalizării procesului de înregistrare. Clientul poate accesa link-ul primit în vederea finalizării înregistrării contului (în situaţia în care nu are deja un profil înregistrat în cadrul platformei www.iqos.ro) şi a înregistrării dispozitivului în contul său.

În situaţia în care în decurs de 24 de ore clientul nu a finalizat procesul de înregistrare, acesta va fi contactat ulterior de un reprezentant al Organizatorului, în vederea prezentării detaliilor despre produsele IQOS/lil SOLID, a înregistrării utilizatorului (în situaţia în care acesta nu are deja un profil înregistrat în cadrul platformei www.iqos.ro), a înregistrării dispozitivului în contul clientului şi a prezentării mecanicilor promoţionale pe care acesta le poate accesa.

O persoană poate deține un singur cont individual pe site-ul www.iqos.ro. Orice încercare de duplicare a unui cont sau de înregistrare a unei persoane cu date modificate/fictive/cu alte conturi (același nume, prenume, adresă de livrare/facturare, număr de telefon), va atrage după sine ștergerea conturilor deschise ulterior contului inițial, iar în caz de repetare a acțiunii, se va putea trece inclusiv la dezactivarea contului inițial de utilizator. Suplimentar, orice tentativă de fraudă detectată în cadrul și în legătură cu promoții active de pe site-ul www.iqos.ro va duce la posibilitatea ca utilizatorului care a comis respectiva fraudă sau încercare de fraudă să i se poată refuza reducerea/premiul/gratuitatea.

Participanţii vor putea fi recompensaţi în urma îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor menţionate anterior în cadrul prezentului Regulament prin acordarea, în cadrul interacţiunii cu reprezentantul Organizatorului sau după finalizarea cu succes a acesteia, cu oferte speciale constând în pachete HEETS/TEREA/LEVIA/Fiit pe care le va primi cu titlu de gratuitate sau reduceri la achiziţii ulterioare din cadrul magazinului online www.iqos.ro sau la magazinele dedicate IQOS.

Articolul III: SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA BENEFICIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI se modifică şi va avea de la data intrării în vigoarea a prezentului act adiţional următorul conţinut:

În cadrul prezentei Campanii se vor acorda Reduceri constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, cu titlu de gratuitate, compatibile cu tipul de dispozitiv achiziţionat, în cuantum de

 • 2 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţionează un dispozitiv IQOS din gama ILUMA, respectiv
 • 3 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza un dispozitiv IQOS din gama Originals, respectiv
 • 1 pachet/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza un dispozitiv de tipul lil SOLID 2.0 sau un dispozitiv de tipul lil SOLID Ez.

Pachetele acordate gratuit vor fi dintre cele disponibile existente pe piaţa locală comercială din portofoliul Organizatorului şi compatibile cu dispozitivul achiziţionat anterior de Participant.

Participantul va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, cod unic alfanumeric. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul prezentei campanii publicitare, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, după confirmarea eligibilităţii Participantului, respectiv confirmarea finalizării înregistrării dispozitivului în contul participantului, împreună cu numărul de pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun care pot fi revendicate de Participant pe baza codului transmis de Organizator şi primit de Participant.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

Un cod de revendicare primit de Participant ca beneficiu în cadrul prezentei Campanii Promoţionale şi neutilizat de acesta are termen de valabilitate 48 (patruzecişiopt) de ore de la momentul generării codului de revendicare. În cazul în care Participantul nu a revendicat beneficiul în termenul de valabilitate, codul de revendicare va expira, iar gratuitatea nu se mai acordă.

Participantul poate revendica gratuitatea constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, pe baza codului de revendicare primit, din centrele de premiere desemnate de Organizator: din reţelele de benzinării Rompetrol, MOL, OMV, magazinele din reţeaua Lagardere (Inmedio, 1 Minute, Relay), Tabac Xpress, precum şi din magazinele IQOS şi partenere IQOS, numite în continuare centre de premiere.

Revendicarea se face pe baza codului de revendicare primit prin comunicare SMS din partea Organizatorului.

În faza recepţionării gratuităţii, Participantul trebuie să:

 • se prezinte personal în faţa reprezentantului centrului de premiere
 • să prezinte codul de revendicare unic alfanumeric din cadrul SMS-ul primit din partea Organizatorului;
 • după introducerea, de către reprezentantul de vânzări din cadrul centrului de premiere, a codului de revendicare, se va transmite, în mod automat, prin comunicare SMS, un cod de validare Participant. Comunicarea SMS se transmite pe numărul de telefon al Participantului, acelaşi cu care acesta s-a înregistrat anterior şi pe care a fost recepţionat codul de revendicare beneficiu;
 • Participantul comunică reprezentantului centrului de premiere codul de validare, iar acesta din urmă îl va introduce în sistemul de validare electronică. În situaţia în care codul de validare înscris este corect, interacţiunea de revendicare beneficiu se finalizează cu succes. În situaţia în care codul de validare înscris nu este corect, reprezentantul centrului de premiere va fi informat printr-un mesaj de răspuns în cadrul platformei de validare electronică, iar acesta va informa, la rândul lui, Participantul.

Aceste informaţii sunt necesare validării gratuităţii revendicate şi intrării în posesia acesteia.

La revendicarea gratuităţii dintr-unul din centrele de premiere, un Participant poate opta pentru una sau oricare combinaţie, funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat anterior şi de numărul de pachete pe care le poate revendica în mod gratuit, dintre variantele de pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun din portofoliul de produse al Philip Morris Trading comercializate pe teritoriul României şi eligibile pentru revendicare în cadrul prezentei Promoţii, în limita stocului disponibil existent în locaţia aleasă de Participant pentru revendicarea premiului şi funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat.

Reprezentantul centrului de premiere nu are obligaţia de a oferi informaţii în legătură cu prezenta Promoţie. Pentru detalii în acest sens, participanţii trebuie să apeleze Centrul de asistenţă clienţi.

Prezentul Act adițional intră în vigoare la data de 22.04.2024.

Restul prevederilor din Regulament rămân neschimbate.

PHILIP MORRIS TRADING SRL

ACT ADIȚIONAL NR.3 la Regulamentul Oficial al Campaniei promoţionale
„IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”

Philip Morris Trading S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, având punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având CUI RO4888165, în calitate de Organizator al Programului Promoţional „IQOS – înregistrează-te pentru Starter Kit sau Loyalty Kit”, în conformitate cu dispozițiile Secțiunii 1 din Regulamentul Oficial al Programului Promoţional, (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), a decis completarea Regulamentului conform celor de mai jos.

Articolul I SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA BENEFICIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI se modifică şi va avea de la data intrării în vigoare a prezentului act adiţional urmatorul conţinut:

În cadrul prezentei Campanii se vor acorda Reduceri constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, cu titlu de gratuitate, compatibile cu tipul de dispozitiv achiziţionat, în cuantum de

 • 2 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţionează un dispozitiv IQOS din gama ILUMA, respectiv
 • 3 pachete/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza un dispozitiv IQOS din gama Originals, respectiv
 • 1 pachet/ofertă, în situaţia în care participantul achiziţioneaza un dispozitiv de tipul lil SOLID 2.0 sau dispozitiv de tipul lil SOLID Ez.

Pachetele acordate gratuit vor fi dintre cele disponibile pe piaţa locală în portofoliul Organizatorului şi compatibile cu dispozitivul achiziţionat anterior de Participant.

Participantul va primi, în mod gratuit, din partea Organizatorului, 1 (un) cod revendicare pentru pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, cod unic alfanumeric. Identificarea Participanţilor se va realiza pe baza datelor cu care acestia s-au înscris în cadrul prezentei campanii publicitare, iar codul de revendicare va fi transmis de Organizator prin comunicare SMS, după confirmarea eligibilităţii Participantului, respectiv confirmarea finalizării înregistrării dispozitivului în contul participantului, împreună cu numărul de pachete cu rezerve din tutun care nu arde și/sau pachete cu rezerve cu nicotină care nu conțin tutun care pot fi revendicate de Participant pe baza codului transmis de Organizator şi primit de Participant.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neprimirea sau primirea întârziată a SMS-urilor din cauza unor împrejurări care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitându-se la, defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă.

Un cod de revendicare primit de Participant ca beneficiu în cadrul prezentei Campanii Promoţionale şi neutilizat de acesta are termen de valabilitate 48 (patruzecişiopt) de ore de la momentul generării codului de revendicare. În cazul în care Participantul nu a revendicat beneficiul în termenul de valabilitate, codul de revendicare va expira, iar gratuitatea nu se mai acordă.

Participantul poate revendica gratuitatea constând în pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun, pe baza codului de revendicare primit, din centrele de premiere desemnate de Organizator: din reţelele de benzinării Rompetrol, OMV, magazinele din reţeaua Lagardere (Inmedio, 1 Minute, Relay), Tabac Xpress, precum şi din magazinele IQOS şi partenere IQOS, numite în continuare centre de premiere.

Revendicarea se face pe baza codului de revendicare primit prin comunicare SMS din partea Organizatorului.

În faza recepţionării gratuităţii, Participantul trebuie să:

 • se prezinte personal în faţa reprezentantului centrului de premiere
 • să prezinte codul de revendicare unic alfanumeric din cadrul SMS-ul primit din partea Organizatorului;
 • după introducerea, de către reprezentantul de vânzări din cadrul centrului de premiere, a codului de revendicare, se va transmite, în mod automat, prin comunicare SMS, un cod de validare Participant. Comunicarea SMS se transmite pe numărul de telefon al Participantului, acelaşi cu care acesta s-a înregistrat anterior şi pe care a fost recepţionat codul de revendicare beneficiu;
 • Participantul comunică reprezentantului centrului de premiere codul de validare, iar acesta din urmă îl va introduce în sistemul de validare electronică. În situaţia în care codul de validare înscris este corect, interacţiunea de revendicare beneficiu se finalizează cu succes. În situaţia în care codul de validare înscris nu este corect, reprezentantul centrului de premiere va fi informat printr-un mesaj de răspuns în cadrul platformei de validare electronică, iar acesta va informa, la rândul lui, Participantul.

Aceste informaţii sunt necesare validării gratuităţii revendicate şi intrării în posesia acesteia.

La revendicarea gratuităţii dintr-unul din centrele de premiere, un Participant poate opta pentru una sau oricare combinaţie, funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat anterior şi de numărul de pachete pe care le poate revendica în mod gratuit, dintre variantele de pachete cu rezerve din tutun care nu arde sau rezerve cu nicotină care nu contin tutun din portofoliul de produse al Philip Morris Trading comercializate pe teritoriul României şi eligibile pentru revendicare în cadrul prezentei Promoţii, în limita stocului disponibil existent în locaţia aleasă de Participant pentru revendicarea premiului şi funcţie de tipul de dispozitiv achiziţionat.

Reprezentantul centrului de premiere nu are obligaţia de a oferi informaţii în legătură cu prezenta Promoţie. Pentru detalii în acest sens, participanţii trebuie să apeleze Centrul de asistenţă clienţi.

Prezentul Act adițional intră în vigoare la data de 28.05.2024.

Restul prevederilor Regulamentului rămân nemodificate.

PHILIP MORRIS TRADING SRL

Prin:________________________